• Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
Autor: Redakcja Dobrzemieszkaj.pl
17 lis 2017 12:57

FDD: Anna Forin z PARP o grantach na dizajn

Anna Forin jest liderem projektu pilotażowego Granty na dizajn realizowanego przez PARP w ramach Programu Flagowego POLSKIE MEBLE. 6 grudnia będzie jedną z prelegentek Forum Dobrego Designu w Warszawie.

Anna Forin - dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Posiada prawie 19-letnie doświadczenie zawodowe, w tym prawie 16-letnie na stanowiskach menedżerskich. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami oraz w zarządzaniu i organizacji pracy zespołów. Ma na swoim koncie setki zrealizowanych projektów adresowanych do organizacji wpierania przedsiębiorczości i innowacyjności, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, firm z sektora MSP, instytucji rynku pracy, administracji rządowej i samorządowej - finansowanych z budżetu państwa, counterpart funds, współfinansowanych z programów przedakcesyjnych (program Phare - edycje krajowe i regionalne) oraz funduszy strukturalnych UE (EFRR, EFS).

Obecny zakres prac to przede wszystkim wdrażanie instrumentów konkursowych dla MSP, tj.: Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP (2.3.1 POIR), Bony na innowacje dla MSP (2.3.2 POIR), Ochrona własności przemysłowej (2.3.4 POIR) oraz - projekty pilotażowe (2.4.1 POIR, Horizon2020).

Ma doświadczenie w projektowaniu i realizacji wsparcia z programów pomocowych (schematów grantowych, projektów: pomocy technicznej, twinningowych, własnych, systemowych i pozakonkursowych) w zakresie rozwoju: przedsiębiorczości i innowacyjności, instytucji otoczenia biznesu i ich sieci, itp. A także - w projektowaniu usług dla MSP, przygotowaniu i organizacji licznych programów informacyjno-doradczych i szkoleniowych oraz jako trener/moderator/prowadzący/wykładowca (szkolenia, konferencje, spotkania, seminaria).

Ponadto - w określaniu i weryfikacji standardów organizacyjnych oraz zasad świadczenia usług dla MSP przez organizacje wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności oraz ich konsultantów (audytor SZJ PN-EN ISO 9001:2001). Współpracowała z administracją rządową i samorządową oraz koordynowała współpracę ponad 200 organizacji-usługodawców dla MSP, ich grup i sieci.

Z PARP, a wcześniej z Polską Fundacją Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, związana od 1999 r. W latach 1999 i 2000, nauczyciel akademicki z dziedziny bankowości oraz kredytów i zabezpieczeń bankowych. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie, Kierunku - Ekonomia, Wydziału Menedżerskiego. Prace licencjacką i magisterską napisała i obroniła w Katedrze Bankowości.

Anna Forin będzie jedną z prelegentek sesji dyskusyjnej "Design Starter – jak inwestować we wzornictwo z udziałem dotacji
", która odbędzie się 6 grudnia 2017 r. w trakcie Forum Dobrego Designu w Warszawie. 

Przyszłość designu – to hasło przewodnie tegorocznego Forum Dobrego Designu, które odbędzie się 6 grudnia 2017 roku w Warszawie. Już dziś warto zarezerwować ten termin! 900 gości, architektów, projektantów wnętrz, designerów, kilkudziesięciu prelegentów, liczne debaty, dyskusje i rozmowy o designie – Forum Dobrego Designu to najlepsze miejsce, aby zaprezentować swoją markę i porozmawiać, o wszystkim, co w branży wyposażenia wnętrz najważniejsze.

ZAREJESTRUJ SIĘ ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W FORUM >>>KLIK<<<

WASZE KOMENTARZE (0)

DODAJ KOMENTARZ

CZYTAJ WIĘCEJ