• Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
Autor: Redakcja Dobrzemieszkaj.pl
25 cze 2019 12:46

Dobry Design 2020: zobacz regulamin konkursu

Producentów i dystrybutorów artykułów wyposażenia wnętrz zapraszamy do udziału w dziewiątej edycji konkursu "DOBRY DESIGN 2020".

DANE OSOBOWE:
1. Administratorami (współadministratorami) danych osobowych zebranych w trakcie rejestracji i zgłoszenia na konkurs są: PTWP-ONLINE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do obsługi rejestracji lub zgłoszeń oraz wspierania innych usług świadczonych przez spółki Grupy PTWP oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, jako spółka matka w Grupie PTWP, organizator konkursu, wydawca prasy, organizator eventów i dostawca innych usług dostępnych za pośrednictwem tych serwisów.
2. Wspólne dane kontaktowe współadministratorów: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice; odo@ptwp.pl
3. Zebrane w formularzu rejestracyjnym dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. identyfikacji zgłoszenia i procedowania kolejnych etapów konkursu, w tym kontaktowania się ze zgłaszającym, uzyskiwania dodatkowych informacji wyjaśniających dotyczących zgłoszenia i zgłaszanych do konkursu osób/przedmiotów/zdarzeń, informowania o wynikach konkursu oraz uzgadniania udziału uczestnika w ceremonii wręczenia nagród,
b. informowania o kolejnych edycjach lub podobnych konkursach, marketingu bezpośredniego usług i komunikowania się administratora danych z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS).
4. Przetwarzania danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych z formularza rejestracyjnego lub zgłoszeniowego jest niezbędne do wypełnienia ww. prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ww. administratorów. W przypadku niektórych danych lub szczególnych rodzajów przetwarzania, których nie można uznać za niezbędne do wypełnienia ww. celów lub w przypadku celów, których nie można uznać za wystarczająco usprawiedliwione, administrator może prosić o wyrażenie odrębnej zgody. Wtedy podstawą przetwarzania będzie zgoda uczestnika.
5. Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na dane przetwarzanie. W każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub danego rodzaju przetwarzania lub wycofać udzielone zgody pod tym linkiem/pod adresem odo@ptwp.pl.
6. Osoba, której dane osobowe zostały przekazane podczas zgłoszenia/rejestracji uprawniona jest do dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Osoba ta może w każdym czasie zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych; przysługuje jej także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danego przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, na warunkach określonych we właściwych przepisach prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu ze względu na zbyt małą ilość zgłoszeń oraz do usunięcia z Konkursu pojedynczego Uczestnika ze względu na złamanie przez niego regulaminu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przesłane produkty, nośniki oraz wszelkie materiały prasowe. Nie ponosi także odpowiedzialności za uszkodzenie ww. sprzętów
w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu przesłanych produktów, nośników lub materiałów prasowych, przedmioty te zostają u Organizatora.
3. Całkowitą odpowiedzialność za treść przesłanych zgłoszeń ponoszą Uczestnicy Konkursu.
W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń przeciwko Organizatorowi
z tego tytułu Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności za te roszczenia i naprawienia wszelkich szkód, a także pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku ze zgłoszeniem takich roszczeń.

ORGANIZATOR:
Publikator Sp. z o. o., Biuro Konkursu „Dobry Design 2020”
ul. Cieszyńska 3a, 15-425 Białystok
tel. 609 792 074, Fax: 85 71 94 669
e-mail: dobrydesign@publikator.com.pl

WASZE KOMENTARZE (0)

DODAJ KOMENTARZ

CZYTAJ WIĘCEJ