• Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
Autor: Redakcja Dobrzemieszkaj.pl
07 lip 2017 10:41

Konkurs Dobry Design 2018: zobacz regulamin

Wszystkich producentów i dystrybutorów zachęcamy do wzięcia udziału w siódmej edycji konkursu Dobry Design 2018. A oto aktualny regulamin naszego konkursu!

REGULAMIN KONKURSU "DOBRY DESIGN 2018”

Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na portalu www.dobrzemieszkaj.pl


CEL KONKURSU:

Wyłonienie najlepszych i najciekawszych produktów oraz rozwiązań przeznaczonych do wyposażenia i wystroju wnętrz. Nagrodzonym produktom zostanie nadany tytuł "Dobry Design 2018”.

Organizatorem Konkursu "Dobry Design 2018" jest wydawnictwo Publikator Sp. z o.o. z siedzibą
w Białymstoku, ul. Cieszyńska 3A, 15-425 Białystok (zwane dalej Organizatorem).

JURY:
1. Jury Konkursu "Dobry Design 2018" będzie złożone wyłącznie z zewnętrznych ekspertów
z dziedziny projektowania wnętrz. W skład Jury zaproszonych zostało 150 architektów i projektantów wnętrz.
2. W skład Jury nagrody "Dobry Design 2018 – Nagroda Konsumenta" wejdą Użytkownicy serwisu www.dobrzemieszkaj.pl oraz Fani profilu czasopisma Dobrze Mieszkaj na Facebooku.
3. W skład Jury nagrody "Dobry Design 2018 – Nagroda Redakcji" wchodzi redakcja magazynu Dobrze Mieszkaj i serwisu Dobrzemieszkaj.pl.
4. Jury ocenia produkty uwzględniając następujące kryteria:
a. walory wzornicze i użytkowe produktu,
b. jakość wykonania,
c. relację ceny do jakości,
d. nowatorstwo rozwiązań,
e. zgodność z obowiązującymi normami i zasadami konsumenckimi.

PRZEBIEG KONKURSU:
1. Konkurs rozpoczyna się 12 czerwca 2017 r.
2. Zainteresowane firmy mogą zgłaszać produkty do Biura Konkursu „Dobry Design 2018” do dnia 20 września 2017 r.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w listopadzie 2017 r., ogłoszenie wyników i wręczenie tytułów nastąpi podczas Forum Dobrego Designu, które odbędzie się w dniu 6.12.2017 r. w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy Bracka 25 w Warszawie.
4. Spośród zgłoszonych do Konkursu produktów Jury w każdej z 12 kategorii wybierze maksymalnie jeden produkt, który zostanie nagrodzony tytułem „Dobry Design 2018”
i dowolną liczbę produktów, którym zostaną przyznane tytuły "Wyróżnienie Dobry Design 2018".
5. Nagroda Konsumenta zostanie przyznana w wyniku głosowania Internautów dla maksymalnie jednego produktu spośród wszystkich zgłoszonych.
6. Nagroda Redakcji zostanie przyznana w wyniku głosowania redaktorów i dziennikarzy magazynu Dobrze Mieszkaj i portalu Dobrzemieszkaj.pl dla maksymalnie jednego produktu spośród wszystkich zgłoszonych.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1. Uprawnionymi do wzięcia udziału w Konkursie są Producenci oraz Dystrybutorzy, którzy prowadzą działalność na terenie Polski.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, osoby uczestniczące w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
3. Producenci i Dystrybutorzy mogą zgłaszać do Konkursu produkty, które zostały wprowadzone na polski rynek nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2015 roku oraz nie później niż dnia 31 sierpnia 2017 r. W wyjątkowych przypadkach Uczestnik Konkursu może wystąpić do Organizatora
z prośbą o zgłoszenie produktu, który swoją premierę rynkową w Polsce miał przed lub po wyżej wymienionym terminie. Organizator ma 5 dni, by zadecydować o dopuszczeniu takiego produktu do Konkursu.
4. Producent zgłaszający ten sam produkt ma pierwszeństwo przed Dystrybutorem, bez względu na datę wpłynięcia zgłoszenia.
5. Liczba produktów zgłaszanych przez Uczestnika do Konkursu jest nieograniczona.
6. Opłata zgłoszeniowa do konkursu Dobry Design 2018 wynosi:
a. 1980 zł netto do trzech zgłoszonych produktów do wybranych kategorii konkursowych
b. 2300 zł netto za cztery zgłoszone produkty do wybranych kategorii konkursowych
c. 2500 zł netto za pięć zgłoszonych produktów do wybranych kategorii konkursowych
d. za każdy kolejny produkt zgłaszany do konkursu (szósty i więcej) do wybranych kategorii konkursowych opłata wynosi 400 zł netto.

WASZE KOMENTARZE (0)

DODAJ KOMENTARZ

CZYTAJ WIĘCEJ