Studio Dobrych Rozwiązań

Dobrzemieszkaj.pl - projektowanie, aranżacja wnętrz, wystrój mieszkania

OTWARTE SALONY

 

Stałe zaproszenie

27 gru 2013 08:45

Sa­lon to miej­sce szcze­gól­ne. Prze­stron­ny, ja­sny, stwo­rzo­ny do przyj­mo­wa­nia przy­ja­ciół. A ci chęt­nie wpa­da­ją do go­ścin­ne­go i za­wsze tęt­nią­ce­go ży­ciem do­mu. Zo­sta­ją tu na dłu­żej. Na ko­la­cję, po­ga­dusz­ki, wspól­ne oglą­da­nie fil­mów...

salony drewno fioletowy stoliki szkło jesion otwarte salony

NEWSLETTER DOBRZEMIESZKAJ.PL

Najciekawsze artykuły z serwisu Dobrze Mieszkaj codziennie w Twojej skrzynce

GALERIE PROJEKTANTÓW

ARCHITEKT RADZI

W tym tygodniu na pytania czytelników portalu odpowiada:

Autorskie Studio Projektu QUBATURA

WYDARZENIA