Studio Dobrych Rozwiązań

Dobrzemieszkaj.pl - projektowanie, aranżacja wnętrz, wystrój mieszkania

POKOJE TV

 

Szlachectwo docenione

27 gru 2013 11:38

Su­ro­wy, wy­ra­fi­no­wa­ny mo­no­chro­ma­tyzm. Sza­rość w wie­lu od­sło­nach i we wszel­kich od­cie­niach. Na­wet je­śli nie każ­de­mu star­czy od­wa­gi i fan­ta­zji, by na sta­łe za­miesz­kać wśród sza­ro­ści, war­to pod­pa­trzeć, jak to wy­glą­da u in­nych.

salony kanapy szary pokoje tv futurystyczne zestawy wypoczynkowe

NEWSLETTER DOBRZEMIESZKAJ.PL

Najciekawsze artykuły z serwisu Dobrze Mieszkaj codziennie w Twojej skrzynce

GALERIE PROJEKTANTÓW

ARCHITEKT RADZI

W tym tygodniu na pytania czytelników portalu odpowiada:

Autorskie Studio Projektu QUBATURA

WYDARZENIA