Studio Dobrych Rozwiązań

Dobrzemieszkaj.pl - projektowanie, aranżacja wnętrz, wystrój mieszkania

PRZYTULNE

 

Wspomnienia z kolonii

27 gru 2013 10:50

Tra­dy­cyj­ne for­my me­bli, szla­chet­ne ma­te­ria­ły, przy­tul­na, cie­pła ko­lo­ry­sty­ka. To miej­sce przy­jem­ne i bar­dzo spo­koj­ne, stwo­rzo­ne do od­po­czyn­ku. Ulo­ko­wa­na na pię­trze oka­za­łej re­zy­den­cji sy­pial­nia, zo­sta­ła za­aran­żo­wa­na – po­dob­nie jak wszyst­kie do­mo­we wnę­trza – w ty­po­wo ko­lo­nial­nej sty­li­sty­ce.

sypialnie drewno lampy stoliki brązowy przytulne szafki

NEWSLETTER DOBRZEMIESZKAJ.PL

Najciekawsze artykuły z serwisu Dobrze Mieszkaj codziennie w Twojej skrzynce

GALERIE PROJEKTANTÓW

ARCHITEKT RADZI

W tym tygodniu na pytania czytelników portalu odpowiada:

Autorskie Studio Projektu QUBATURA

WYDARZENIA