Kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne pozwalają pozyskiwać dużo energii ze słońca. Fot. Domy Czystej Energii

Zobacz galerię [4 zdjęć]

Kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne pozwalają pozyskiwać dużo energii ze słońca. Fot. Domy Czystej Energii
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
Autor: Katarzyna Masłowska
22 kwi 2017 10:20

Dziś Światowy Dzień Ziemi - postaw na dom energooszczędny

Budynki energooszczędne to już nie fanaberia i luksus, a coraz częściej konieczność, do której zobowiązują przepisy. W państwach Unii Europejskiej od 2021 roku wszystkie nowe budynki będą budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.

I choć w Polsce nie ma jeszcze definicji (prawa budowlanego), określającej takie obiekty, jest kilka rządowych programów wspierających energooszczędne inwestycje.

Wymogi prawne

Dla państw UE kluczowe znaczenie ma Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Zobowiązuje ona kraje członkowskie do doprowadzenia do tego, aby od początku 2021 roku wszystkie nowo powstające budynki były obiektami o niemal zerowym zużyciu energii.

Dodatkowo od 2019 roku budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością mają być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Działania te mają na celu zahamowanie zjawiska globalnego ocieplenia.

W ramach tych zobowiązań Polska powinna przede wszystkim opracować szczegółowo stosowaną w praktyce definicję budynku o niemal zerowym zużyciu energii. Ma ona odzwierciedlać krajowe, regionalne lub lokalne warunki i obejmować liczbowy wskaźnik energii pierwotnej wyrażony w kWh/m²/rok. Problem polega na tym, że w Polsce do tej pory nie opracowano przepisów ani definicji określających czym są budynki o niemal zerowym zużyciu energii.

Obowiązujące w Polsce Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie posiadają wytycznych dotyczących budynków energooszczędnych. Zawarte w nich normy są dalekie od europejskich standardów budynków energooszczędnych, nie mówiąc już o najbardziej zaawansowanych technologicznie i najmniej energochłonnych budynkach pasywnych.

Przyjmując europejskie standardy budynek energooszczędny charakteryzuje się współczynnikiem EUco=70 kWh/m²/rok, a budynek niskoenergetyczny to obiekt o współczynniku EUco=45 kWh/m²/rok. Dla porównania w Polsce budynek referencyjny budowany według obowiązujących przepisów zużywa średnio około 130 kWh/m²/rok.

Gdzie zatem polscy inwestorzy, którzy są zainteresowani zrównoważonym budownictwem mają szukać wskazówek i wytycznych?

Standardy NF40 i NF15

Z pomocą inwestorom przychodzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który na potrzeby swojego programu „Dopłata do domów energooszczędnych” opracował dwa standardy NF40 (dla domu energooszczędnego) i NF15 (dla domu pasywnego).
W dokumencie, opracowanym przez NFOŚiGW, kluczowym wskaźnikiem jest osiągnięcie wymaganego zapotrzebowania na energię użytkową EUco.

Chodzi o fizyczną ilość energii, jaką trzeba wprowadzić do budynku, aby funkcjonował zgodnie z założeniami projektowymi (temperatury wewnętrzne, wielkość strumienia wentylacji pomieszczeń, ilość przygotowanej ciepłej wody). Wartość ta zależy od jakości budynku, jego kształtu, wielkości przeszkleń, orientacji w terenie, izolacyjności przegród nieprzezroczystych i stolarki, likwidacji mostków termicznych, ewentualnie zastosowanego odzysku ciepła z wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Dom z niską wartością EUco będzie zawsze potrzebował mało energii.

W wymaganiach technicznych, opracowanych przez NFOŚiGW, wartość energii użytkowej dla standardu NF40 wynosi ≤ 40 kWh/m²/rok, a dla standardu NF15 – wskaźnik EUco to ≤ 15 kWh/m²/rok.

Oprócz standardów opracowanych przez NFOŚiGW inwestorzy, zainteresowani pasywnym budownictwem mogą korzystać z zagranicznych wytycznych i mogą ubiegać się o certyfikat Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Güntera Schlagowskiego.

 

WASZE KOMENTARZE (0)

DODAJ KOMENTARZ

POLECAMY W SERWISACH