• Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
Autor: www.dobrzemieszkaj.pl
18 lut 2009 13:56

Pomiędzy ogrodem a salonem

Taras powinien być odporny na działanie wody i zmiany temperatury. Aby uniknąć kosztownych remontów warto posłuchać porad specjalistów.

Decyzja o budowie tarasu wiąże się z odpowiedzią na wiele pytań. Dobrze jest pamiętać o odpowiednim jego ustawieniu względem stron świata, o ile jesteśmy w stanie przewidzieć o jakiej porze dnia będziemy z niego korzystać. Jest to swoiste dostosowanie otoczenia do naszego stylu życia. Jeżeli pracujemy w biurowych godzinach i wracamy do domu około 16-17 po południu, najlepszym rozwianiem okaże się umiejscowienie tarasu na zachód – tak by właśnie w godzinach popołudniowych docierało do niego najwięcej światła słonecznego. Jeżeli w domu bywamy głównie z rana, logicznym rozwiązaniem okazuje się ustawienie go od wschodu, bądź południowego wschodu.

Kolejne decyzje dotyczą roślinności, przede wszystkim drzew dających latem ożywczy cień, umiejscowienia tarasu na równi czy powyżej powierzchni gruntu, zastosowania bądź nie zastosowania schodów. Najbardziej znaczącą decyzją jest jednak dobór odpowiedniego materiału wykończeniowego. Z jednej strony powinien on korespondować z budynkiem jako całością.

Najlepiej jeśli wykorzystujemy te same bądź podobne materiały, jak te użyte przy budowie samego domu: umiejscowienie np. tarasu pokrytego płytkami gresowymi bądź terakotą przy drewnianym domu pokrytym gontem może się nieraz okazać nie na miejscu i potęgować wrażenie "oderwania" od całości. Z drugiej stony taras powinien po prostu się podobać, tworzyć przyjazne otoczenie sprzyjające wypoczynkowi. I w końcu - nie powinien wymagać więcej zabiegów pielęgnacyjnych niż jesteśmy skłonni wykonywać.

Ameristone
fot. Ameristone

Izolacje tarasu
Elementem, który ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania tarasu jest określenie obciążeń i potencjalnych czynników destrukcyjnych. Drugim bardzo ważnym elementem jest wykonawstwo zgodne ze sztuką budowlaną.

- Często inwestorzy nie stosują rozwiązań systemowych ( decyduje o tym głównie próba oszczędności), nie przestrzegają zaleceń z kart technicznych stosowanych produktów (w niektórych przypadkach wykonawca zaznajamia się z kartą techniczną w momencie, gdy już jest zaaplikowany materiał), nie respektują przerw technologicznych ( pospiech), pomijają warunki atmosferyczne podczas aplikacji materiałów – tłumaczy Wiktor Sikorski z firmy Henkel Polska.

Podstawowym czynnikiem destrukcyjnym tarasów jest woda, która w naszym klimacie przy dużej ilości cykli zamarzania i rozmarzania „sieje” duże spustoszenie. Kolejny element to naprężenia termiczne - wysokie temperatury w lecie, nagłe zmiany temperaturowe oraz różna rozszerzalność termiczna materiałów. Bardzo częstym zjawiskiem jest spękanie spoiny w lecie pod wpływem naprężeń termicznych, braku dylatacji i zbyt wąskich szerokości samej spoiny. Ciemna okładzina ceramiczna potrafi nagrzać się do temperatury 60 – 70?C – będziemy mieli problem, żeby wyjść na taras boso.

WASZE KOMENTARZE (0)

DODAJ KOMENTARZ

POLECAMY W SERWISACH