Trywieża. Źródło Wikipedia.

Zobacz galerię [11 zdjęć]

Trywieża. Źródło Wikipedia.
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
Autor: Justyna Majkowska
23 lut 2014 05:24

Zdobienie domów. Ornamenty drewniane na Podlasiu

Na Podlasiu zachowało się sporo XX-wiecznej drewnianej architektury wiejskiej. Zdobnictwo elewacji jest bardzo charakterystyczne tylko dla tego regionu.

Drewniane ornamenty malowano kolorem kontrastującym do zewnętrznych ścian budynku i mocowano do drzwi, okien, szczytów, ganków, naroży i okapów. Na skutek rozpowszechnienia budownictwa murowanego i stopniowego wyludniania wsi, podlaski styl zdobienia zaczął zanikać już po II wojnie światowej.

Domy drewniane, zwłaszcza w powiecie bielskim i hajnowskim zdobiono w nieco odrębnym, charakterystycznym dla siebie stylu. Wiązało się to również z kształtem budynków i rozplanowaniem pomieszczeń. Szczególną uwagę przywiązywano do zdobień frontowych ścian. Wszystkie ornamenty musiały być spójne stylistycznie. Tworzyły razem jednolitą kompozycję wyróżniającą architekturę podlaską na tle innych regionów naszego kraju.

Każdy twórca – rzemieślnik tworzył własne szablony, które odrysowywał na desce i wycinał wzór przy pomocy pił ramowych o wąskim brzeszczocie oraz angielskich świdrów z ostro zakończoną częścią roboczą. Dzięki temu jego prace były rozpoznawalne i kojarzone z jednym autorem. Początkowo najbardziej popularna była ornamentyka geometryczno – roslinna, a od lat dwudziestych po sześćdziesiąte XX wieku dominowały motywy zoomorficzne, głównie symetryczny układ dwóch ptaków w nadokiennikach.

Tradycja zdobienia domów drewnianych z biegiem lat powoli zanikała. Budowane, nowe domy miały już bardziej współczesną formę, a podczas remontowania starych, część zdobień po prostu ginęła. Na szczęście część ludności mieszkającej na terenach graniczących z Białorusią, wciąż kultywuje tą piękną tradycję.

WASZE KOMENTARZE (0)

DODAJ KOMENTARZ

POLECAMY W SERWISACH