• Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
Autor: Redakcja Dobrzemieszkaj.pl
16 wrz 2009 15:44

KÄRCHER na salony – zagraj i wygraj!

Kup miesięcznik Salon i Sypialnia, odpowiedz na pytanie i wygraj cenne nagrody!

' title= Konkurs KÄRCHER - aby wygrać jedno z przedstawionych urządzeń, kup najnowszy numer miesięcznika Salon i Sypialnia 10/2009 , wyślij do nas kupon konkursowy z odpowiedzią na pytanie : Które z prezentowanych urządzeń KÄRCHER dla domu sprząta pod nieobecność domowników? 1.RC 3000 – robot odkurzający (przeznaczony do wszystkich podłóg domowych, sterowany wiązką podczerwieni)
KÄRCHER
fot. KÄRCHER
2. SE 4001 – odkurzacz piorący (do usuwania suchych zanieczyszczeń i prania dywanów oraz mebli tapicerowanych)
KÄRCHER
fot. KÄRCHER
3. FP 303 – froterko–polerka (do kompleksowej pielęgnacji podłóg drewnianych i kamiennych)
KÄRCHER
fot. KÄRCHER
4.WV 50 Plus – urządzenie do mycia wodoodpornych powierzchni (okna, kafelki, lustra, drzwi, blaty, kabiny prysznicowe)
KÄRCHER
fot. KÄRCHER
5.K 55 Plus – szczotka akumulatorowa (do codziennego szybkiego sprzątania dywanów, parkietów, fliz itd.)
KÄRCHER
fot. KÄRCHER

Regulamin konkursu - "Kärcher na salony- zagraj i wygraj"
W dniu 10.07.2009 Redakcja miesięcznika "Salon i Sypialnia " wydawanego przez Wydawnictwo Publikator, zwana dalej Redakcją ogłasza konkurs pod nazwą: "Kärcher na salony- zagraj i wygraj", zwany dalej Konkursem. Konkurs jest adresowany do czytelników miesięcznika "Salon i Sypialnia" wydawanego przez Wydawnictwo Publikator. 1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Publikator z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Andersa 38, zwane dalej Organizatorem. 2. Zasady Konkursu: Aby Wygrać odpowiedz na pytanie : Które z prezentowanych urządzeń Kärcher dla domu sprząta nawet pod nieobecność domowników? 3. Obowiązujące wymagania: Aby wziąć udział w Konkursie należy: Wypełnić kupon opublikowany w miesięczniku "Salon i Sypialnia nr.10/2009" odpowiedzieć na pytanie konkursowe i nadesłać na adres Wydawnictwa. Za zgłoszenia nieważne uważa się: zgłoszenia nadesłane po terminie - decyduje data stempla pocztowego zgłoszenia nie zawierające wypełnionych kuponów konkursowych zgłoszenia zawierające niepełne dane adresowe uczestnika (imię, nazwisko, adres e-mail ,nr. Tel konaktowego) zgłoszenia nie zawierające poprawnego rozwiązania zadania konkursowego 4. Miejsce składania zgłoszeń konkursowych: Wydawnictwo Publikator ul. Andersa 38 15-113 Białystok dopisek: "Kärcher na salony- zagraj i wygraj" 5. Uczestnicy Konkursu w Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora ani członkowie ich najbliższych rodzin 6. Jury Konkursu: Agnieszka Panasewicz –Dyrektor grupy Wydawniczej . Olga Pacewicz –Redaktor Naczelna Salonu i Sypialni. Beata Leszczyńska-dziennikarz Salonu i Sypialni . 7. Przebieg Konkursu konkurs trwa od 10.09.2009 tj. od momentu sprzedaży numeru 10/2009 Salonu i Sypialni . Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa w dniu 28 września 2009 roku. Obowiązuje data stempla pocztowego. Nagrody: Robot odkurzający RC 3000 (1.269-101) o wartości 3100 pln netto Odkurzacz piorący SE 4001 ( 1.081-130)o wartości 620 pln netto Froterko-polerka FP 303 (1.056-820)o wartości 525 pln netto Szczotka Elektryczna K 55 Plus (1.258-509)o wartości 210 pln netto Urządzenie do mycia okien WV 50 Plus (1.633-101) o wartości 230 pln netto Każdy uczestnik konkursu może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe. O wygranej decyduje kolejność zgłoszeń z prawidłowo wypełnionymi kuponami i data stempla pocztowego. Listy laureatów zostaną ogłoszone na łamach miesięcznika "Salon i Sypialnia nr 11/2009 " . 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi nagrody rzeczowe o wartości powyżej 760 zł podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w formie zryczałtowanej (10 % wartości nagród). Podatek zostanie opłacony przez wygrywającego przed odbiorem nagrody na rachunek BRE Bank SA o/Białystok nr: 35 1140 1775 0000 5142 1300 1001. 9. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na gotówkę. 10. Nagrody zostaną dostarczone w ciągu 30 dni od ogłoszenia listy nagrodzonych na koszt Organiztora, lub w trybie ustalonym z laureatem. Nagroda nie odebrana w ciągu 21 dni od wyznaczonego terminu przechodzi na własność Organizatora. 11. Organizator nie zwraca prac konkursowych. Organizator ma prawo do nieodpłatnego publikowania prac konkursowych we wszystkich swoich wydawnictwach oraz na własnych stronach internetowych. 12. Osoby fizyczne uczestniczące w Konkursie wyrażają zgodę na dobrowolne umieszczenie przysłanych danych w bazie danych Wydawnictwa Publikator. Organizator zapewnia ochronę tych danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 28 sierpnia 1997 (Dz. U. Z 1997 r., Nr 133, poz. 833 ze zm.) 13. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz opublikowany na stronie www.dobrzemieszkaj.pl. 14. Uczestnik Konkursu akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. ' title= Konkurs KÄRCHER - aby wygrać jedno z przedstawionych urządzeń, kup najnowszy numer miesięcznika Salon i Sypialnia 10/2009 , wyślij do nas kupon konkursowy z odpowiedzią na pytanie : Które z prezentowanych urządzeń KÄRCHER dla domu sprząta pod nieobecność domowników? 1.RC 3000 – robot odkurzający (przeznaczony do wszystkich podłóg domowych, sterowany wiązką podczerwieni)
KÄRCHER
fot. KÄRCHER
2. SE 4001 – odkurzacz piorący (do usuwania suchych zanieczyszczeń i prania dywanów oraz mebli tapicerowanych)
KÄRCHER
fot. KÄRCHER
3. FP 303 – froterko–polerka (do kompleksowej pielęgnacji podłóg drewnianych i kamiennych)
KÄRCHER
fot. KÄRCHER
4.WV 50 Plus – urządzenie do mycia wodoodpornych powierzchni (okna, kafelki, lustra, drzwi, blaty, kabiny prysznicowe)
KÄRCHER
fot. KÄRCHER
5.K 55 Plus – szczotka akumulatorowa (do codziennego szybkiego sprzątania dywanów, parkietów, fliz itd.)
KÄRCHER
fot. KÄRCHER
Regulamin konkursu - "Kärcher na salony- zagraj i wygraj" W dniu 10.07.2009 Redakcja miesięcznika "Salon i Sypialnia " wydawanego przez Wydawnictwo Publikator, zwana dalej Redakcją ogłasza konkurs pod nazwą: "Kärcher na salony- zagraj i wygraj", zwany dalej Konkursem. Konkurs jest adresowany do czytelników miesięcznika "Salon i Sypialnia" wydawanego przez Wydawnictwo Publikator. 1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Publikator z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Andersa 38, zwane dalej Organizatorem. 2. Zasady Konkursu: Aby Wygrać odpowiedz na pytanie : Które z prezentowanych urządzeń Kärcher dla domu sprząta nawet pod nieobecność domowników? 3. Obowiązujące wymagania: Aby wziąć udział w Konkursie należy: Wypełnić kupon opublikowany w miesięczniku "Salon i Sypialnia nr.10/2009" odpowiedzieć na pytanie konkursowe i nadesłać na adres Wydawnictwa. Za zgłoszenia nieważne uważa się: zgłoszenia nadesłane po terminie - decyduje data stempla pocztowego zgłoszenia nie zawierające wypełnionych kuponów konkursowych zgłoszenia zawierające niepełne dane adresowe uczestnika (imię, nazwisko, adres e-mail ,nr. Tel konaktowego) zgłoszenia nie zawierające poprawnego rozwiązania zadania konkursowego 4. Miejsce składania zgłoszeń konkursowych: Wydawnictwo Publikator ul. Andersa 38 15-113 Białystok dopisek: "Kärcher na salony- zagraj i wygraj" 5. Uczestnicy Konkursu w Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora ani członkowie ich najbliższych rodzin 6. Jury Konkursu: Agnieszka Panasewicz –Dyrektor grupy Wydawniczej . Olga Pacewicz –Redaktor Naczelna Salonu i Sypialni. Beata Leszczyńska-dziennikarz Salonu i Sypialni . 7. Przebieg Konkursu konkurs trwa od 10.09.2009 tj. od momentu sprzedaży numeru 10/2009 Salonu i Sypialni . Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa w dniu 28 września 2009 roku. Obowiązuje data stempla pocztowego. Nagrody: Robot odkurzający RC 3000 (1.269-101) o wartości 3100 pln netto Odkurzacz piorący SE 4001 ( 1.081-130)o wartości 620 pln netto Froterko-polerka FP 303 (1.056-820)o wartości 525 pln netto Szczotka Elektryczna K 55 Plus (1.258-509)o wartości 210 pln netto Urządzenie do mycia okien WV 50 Plus (1.633-101) o wartości 230 pln netto Każdy uczestnik konkursu może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe. O wygranej decyduje kolejność zgłoszeń z prawidłowo wypełnionymi kuponami i data stempla pocztowego. Listy laureatów zostaną ogłoszone na łamach miesięcznika "Salon i Sypialnia nr 11/2009 " . 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi nagrody rzeczowe o wartości powyżej 760 zł podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w formie zryczałtowanej (10 % wartości nagród). Podatek zostanie opłacony przez wygrywającego przed odbiorem nagrody na rachunek BRE Bank SA o/Białystok nr: 35 1140 1775 0000 5142 1300 1001. 9. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na gotówkę. 10. Nagrody zostaną dostarczone w ciągu 30 dni od ogłoszenia listy nagrodzonych na koszt Organiztora, lub w trybie ustalonym z laureatem. Nagroda nie odebrana w ciągu 21 dni od wyznaczonego terminu przechodzi na własność Organizatora. 11. Organizator nie zwraca prac konkursowych. Organizator ma prawo do nieodpłatnego publikowania prac konkursowych we wszystkich swoich wydawnictwach oraz na własnych stronach internetowych. 12. Osoby fizyczne uczestniczące w Konkursie wyrażają zgodę na dobrowolne umieszczenie przysłanych danych w bazie danych Wydawnictwa Publikator. Organizator zapewnia ochronę tych danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 28 sierpnia 1997 (Dz. U. Z 1997 r., Nr 133, poz. 833 ze zm.) 13. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz opublikowany na stronie www.dobrzemieszkaj.pl. 14. Uczestnik Konkursu akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

WASZE KOMENTARZE (0)

DODAJ KOMENTARZ

POLECAMY W SERWISACH