• Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
Autor: www.dobrzemieszkaj.pl
18 cze 2009 21:04

Wygraj sypialnię z Woodways!

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie! Wystarczy kupić najnowszy numer miesięcznika "Salon i Sypialnia" oraz wypełnić kupon konkursowy!

Kup najnowszy numer miesięcznika "Salon i Sypialnia" nr: 7-8/2009, wypełnij kupon zgłoszeniowy i odpowiedz na pytanie konkursowe: Łóżko z jakiej sypialni otrzymało tytuł Produkt Roku 2009? Nagrodą jest łóżko, komoda i 2 szafki nocne z dowolnego programu z oferty Woodways - pełna oferta dostępna jest na stronie: www.woodways.pl. Rozwiązanie pytania konkursowego wraz z kuponem prosimy przesyłać na adres Wydawnictwa: Wydawnictwo Publikator Sp. z o.o. ul. Andersa 38 15-113 Białystok z dopiskiem: " WYGRAJ SYPIALNIĘ Z WOODWAYS " Na odpowiedzi czekamy do 15.07.2009r. Zapraszamy!

Woodways
fot. Woodways
Woodways
fot. Woodways
Woodways
fot. Woodways
Woodways
fot. Woodways

Regulamin konkursu - "WYGRAJ SYPIALNIĘ Z WOODWAYS" W dniu 10.06.2009 Redakcja miesięcznika "Salon i Sypialnia " wydawanego przez Wydawnictwo Publikator, zwana dalej Redakcją ogłasza konkurs pod nazwą: ”Wygraj Sypialnię z Woodways” zwany dalej Konkursem. Konkurs jest adresowany do czytelników miesięcznika "Salon i Sypialnia" wydawanego przez Wydawnictwo Publikator. 1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Publikator z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Andersa 38, zwane dalej Organizatorem. 2. Zasady Konkursu: Odpowiedz na Pytanie: Łóżko z jakiej sypialni otrzymało tytuł Produkt Roku 2009? 3. Obowiązujące wymagania: Aby wziąć udział w Konkursie należy: wypełnić kupon opublikowany w miesięczniku "Salon i Sypialnia nr.7-8/2009" nadesłać rozwiązanie pytania konkursowego wraz z kuponem na adres Wydawnictwa. Za zgłoszenia nieważne uważa się: - zgłoszenia nadesłane po terminie - decyduje data stempla pocztowego - zgłoszenia nie zawierające wypełnionych kuponów konkursowych - zgłoszenia zawierające niepełne dane adresowe uczestnika (imię, nazwisko, adres e-miał,nr. Tel kontaktowego) - zgłoszenia nie zawierające rozwiązania zadania konkursowego 4. Miejsce składania zgłoszeń konkursowych: Wydawnictwo Publikator ul. Andersa 38 15-113 Białystok dopisek: " WYGRAJ SYPIALNIĘ Z WOODWAYS " 5. Uczestnicy Konkursu - w Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie - uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora ani członkowie ich najbliższych rodzin 6. Jury Konkursu: Agnieszka Panasewicz –Dyrektor grupy Wydawniczej. Olga Pacewicz –Redaktor Naczelna Salonu i Sypialni. Beata Leszczyńska -dziennikarz Salonu i Sypialni. 7. Przebieg Konkursu konkurs trwa od 10.06.2009 tj. od momentu rozpoczęcia sprzedaży numeru 7-8/2009 Salonu i Sypialni. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa w dniu 15 lipca 2009 roku. Obowiązuje data stempla pocztowego. Nagroda: - jedna nagroda – wybrana sypialnia z aktualnej oferty firmy Woodways. Każdy uczestnik konkursu może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe. Jury dokona wyboru laureatów w terminie do 17 lipca. Nagrodzona odpowiedź zostanie wybrana na posiedzeniu jury dnia 17.07.2009. Listy laureatów zostaną ogłoszone na łamach miesięcznika "Salon i Sypialnia nr 9/2009 ". 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi nagrody rzeczowe o wartości powyżej 760 zł podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w formie zryczałtowanej (10 % wartości nagród). Zwycięzca pisemnie potwierdza wybór nagrody od której to wartości Podatek zostanie opłacony przez wygrywającego przed jej odbiorem na rachunek Nr :18 2030 0045 1110 0000 0165 0430. 9. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na gotówkę. 10. Nagrody zostaną dostarczone w ciągu 30 dni od ogłoszenia listy nagrodzonych na koszt Sponsora, lub w trybie ustalonym z laureatem. Nagroda nie odebrana w ciągu 21 dni od wyznaczonego terminu przechodzi na własność Organizatora. 11. Organizator nie zwraca zgłoszeń konkursowych. 12. Osoby fizyczne uczestniczące w Konkursie wyrażają zgodę na dobrowolne umieszczenie przysłanych danych w bazie danych Wydawnictwa Publikator. Organizator zapewnia ochronę tych danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 28 sierpnia 1997 (Dz. U. Z 1997 r., Nr 133, poz. 833 ze zm.) 13. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz opublikowany na stronie www.dobrzemieszkaj.pl. 14. Uczestnik Konkursu akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

WASZE KOMENTARZE (1)

DODAJ KOMENTARZ
  • Bejbe, 2009-06-24 13:16:38

    Chyba mknę juz do kiosku po magazyn, bo niezle się zapowiada...

POLECAMY W SERWISACH