PARTNER PORTALU
4Buildings 2019: Dom energooszczędny - to warto wiedzieć! Praktyczny poradnik

4Buildings 2019: Dom energooszczędny - to warto wiedzieć! Praktyczny poradnik

Autor: Wojciech Napora
20 sie 2019 12:42

Budowa domu energooszczędnego to zadanie niełatwe. Finalne parametry zrealizowanego obiektu i rzeczywisty komfort cieplny panujący w jego wnętrzach zależą bowiem zarówno od decyzji projektowych, jak też wyboru materiałów. Więcej na ten temat już w dniach 15-17 listopada w trakcie 4Buildings 2019!

Zgodnie z przepisami wszystkie nowo wybudowane domy od 2021 roku będą musiały spełniać wymogi energooszczędności. Dlatego już dziś myśląc o naszym wymarzonym domu, powinniśmy uwzględnić kilka czynników.

Jednym z ważniejszych są przegrody zewnętrzne, które z założenia mają chronić przed warunkami atmosferycznymi oraz ucieczką na zewnątrz energii pozyskiwanej ze źródeł ciepła. Aby ściany mogły właściwie spełniać swoją rolę, powinny nie tylko charakteryzować się odpowiednią termoizolacyjnością użytych materiałów, ale też być pozbawione tzw. mostków termicznych, czyli miejsc, przez które ucieka znacznie więcej ciepła niż przez pozostałą powierzchnię przegrody.

Już na etapie projektu architekt powinien zadbać o właściwe zaprojektowanie wszystkich detali architektoniczno-budowlanych i rozrysowanie przewidywanych rozwiązań, tak by nie pozostawiały wątpliwości i możliwości wprowadzania przez wykonawcę niekonsultowanych zmian. Jest to szczególnie ważne w przypadku miejsc najbardziej narażonych na powstanie nieszczelności. Należą do nich np. połączenia płyty balkonowej ze stropem, nadproża, wieńce, miejsca montażu drzwi i okien, ściany piwnic i fundamenty oraz narożniki ścian zewnętrznych. Pamiętać też należy, że ogólna zasada budownictwa energooszczędnego brzmi – im bardziej zwarta i prostsza bryła, tym lepiej.

Nie ma wątpliwości, że dla energooszczędności budynku ważny jest także wybór materiału ściennego. Nie wystarczy jednak porównać współczynnika przewodzenia ciepła (λ) poszczególnych produktów murowych. W przypadku ścian warstwowych wpływ na parametry termiczne przegrody będzie mieć przede wszystkim odpowiednia warstwa izolacyjna. Co więcej, często omawiany współczynnik U ściany to nie wszystko. Istotnym parametrem z punktu widzenia zapotrzebowania budynku na energię pierwotną (EP) jest również akumulacyjność cieplna materiału. Znaczenie ma też dokładność wymiarowa elementów murowych.

Poprawność i precyzyjność prac budowlanych to kolejny wymóg, bez którego powstanie budynku energooszczędnego jest niemożliwe. Szczególnej uwagi wymagają wszystkie miejsca łączenia materiałów o różnych właściwościach termoizolacyjnych, np. bloczków ściennych z elementami żelbetowymi. Mostki termiczne pojawiają się często w przypadku braku ciągłości lub zmiany grubości izolacji, a także jej przebicia przez łączniki, np. pręt stalowy. To właśnie fachowe wykonawstwo, zgodne ze sztuką budowlaną i wykorzystujące nowoczesne rozwiązania, pozwoli uniknąć takich pułapek. I choć mostków termicznych nie da się wyeliminować w stu procentach, świadome dążenie do ich ograniczenia jest jedyną metodą na spełnienie restrykcyjnych wymagań budownictwa energooszczędnego.

Domy pasywne

Koncepcja domów pasywnych została opracowana w Instytucie Budownictwa Pasywnego w Darmstadt już na początku lat 90., a pozytywne doświadczenia z realizacji w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii sprawiły, że od tamtego czasu na terenie Europy sukcesywnie powstaje coraz więcej takich budynków. Ich cechą charakterystyczną jest ekstremalnie niskie zapotrzebowanie na energię cieplną potrzebną do ogrzewania pomieszczeń, która dla tego standardu wynosi jedynie 15 kWh/m2rok. Dla porównania obowiązujący obecnie w Polsce współczynnik zapotrzebowania na energię do celów ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej wynosi 95 kWh/m2rok, a od 2021 roku – 70 kWh/m2rok. Dom w standardzie pasywnym to jednak nie tylko niskie zużycie energii – musi on odpowiadać szczegółowo określonym kryteriom dotyczącym termoizolacyjności przegród czy charakteru instalacji grzewczych. Wbrew pozorom budowa obiektu w takim standardzie wcale nie jest dużo droższa niż budynku energooszczędnego. Wykorzystywane do jego budowy technologie są powszechnie dostępne i porównywalne cenowo z tymi, które są już teraz stosowane we współczesnym budownictwie.

Często pojęcia energooszczędny i pasywny bywają używane zamiennie, a tymczasem różnice między nimi potrafią być znaczące. Wydaje się, że kryterium, które należy spełnić w przypadku obydwu tych standardów, jest wysoka termoizolacyjność, jednak dom pasywny to specyficzny rodzaj budynku energooszczędnego, którego zapotrzebowanie na ciepło jest na tyle niskie, że do ogrzewania nie potrzebuje on konwencjonalnych systemów grzewczych. Nie może także zużywać w tym celu za dużo energii elektrycznej, gdyż jego współczynnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną, potrzebną do wyprodukowania i dostarczenia energii na wszystkie cele bytowe (w tym również np. energię elektryczną) nie może być większy niż 120 kWh/m2K. Oznacza to, że dodatkowe zapotrzebowanie budynku musi być pokrywane z uzysków pochodzących np. z promieniowania słonecznego, energii gruntowej czy codziennych czynności domowników, jak np. gotowanie. Natomiast w standardzie energooszczędnym, cechującym się zapotrzebowaniem na energię cieplną na poziomie 60 kWh/m2K, można używać do celów grzewczych konwencjonalnych paliw, jednak najlepiej przy wspomaganiu systemów wykorzystujących nieodnawialne źródła energii.

Porównując koszty budowy domu energooszczędnego i pasywnego, jeszcze kilka lat temu kalkulowano, że pierwszy z nich jest o 15% droższy w realizacji niż budynek standardowy, natomiast drugi miał wymagać aż o 30% większych nakładów. Dziś różnica między kosztami budowy domu pasywnego i tradycyjnego spadła do zaledwie 12%. Biorąc pod uwagę, że technologie energooszczędne są dziś łatwo dostępne, a prawo budowlane wprowadza obowiązek budowania domów o minimalnym zapotrzebowaniu na energię od 2021 roku, te różnice będą się coraz bardziej zacierać, a domy pasywne mają szansę stać się codziennością.

Wentylacja w standardzie energooszczędnym

Jednym z rozwiązań przeznaczonych do budownictwa energooszczędnego jest wentylacja z odzyskiem ciepła. Tego rodzaju system jest w stanie nie tylko zapewnić sprawną wymianę powietrza, ale też efektywnie wykorzystać zużyte ciepło. Zachowuje więc równowagę pomiędzy energochłonnością budynku a komfortem cieplnym jego mieszkańców.

Wentylacja z rekuperacją działa przez cały rok na zasadach podobnych do wentylacji mechanicznej. Układ instalacyjny jest jednak rozbudowany o rekuperator – urządzenie, dzięki któremu można najpierw odzyskać zużytą energię termiczną, a następnie ponownie ją wykorzystać. Całość instalacji obsługują zwykle dwa układy, przez które przepływa powietrze. Pierwszy z nich składa się z systemu kanałów wentylacyjnych i nawiewników odpowiedzialnych za doprowadzenie do środka świeżego powietrza. Z kolei zużyte powietrze innymi kanałami wraca do centrali z rekuperatorem i wentylatorem. W tym miejscu napotyka świeże powietrze (doprowadzane z zewnątrz przez układ czerpny) i poprzez wymiennik rekuperacyjny (bez mieszania się strumieni powietrza) ogrzewa je, zanim zostanie rozprowadzone do poszczególnych pomieszczeń.

Decyzja o montażu rekuperatora powinna zapaść na etapie projektu. Mimo niezmiennej zasady działania całego układu poszczególne projekty instalacji mogą się znacznie różnić. Centrala wentylacyjna z rekuperatorem łączy sieć kanałów, która jest jednym z wielu współpracujących ze sobą elementów. W fazie projektowania instalacji kluczową rolę odgrywa rozmieszczenie kanałów wentylacyjnych. Ich układ determinuje wybór centrali o konkretnych parametrach i typie wymiennika. Planując montaż wentylacji w nowym budynku, warto pamiętać, że każda zmiana nawet na wczesnym etapie budowy może być trudna do zrealizowania, a ewentualne przeróbki dosyć kosztowne. Wynika to z wielu czynników, jakie musi wziąć pod uwagę projektant – tj. rozmieszczenie przewodów względem konstrukcji budowlanej, ich izolację czy prędkość przepływu powietrza oraz prawidłowe rozprowadzenie powietrza po budynku.

O efektywności energetycznej i energii odnawialnej w budownictwie i innych technologiach budowlanych przyszłości będziemy rozmawiać w trakcie 4 Buildings - nowego wydarzenia Grupy PTWP, zaplanowanego w dniach 15-17 listopada w MCK w Katowicach, na które już dziś zapraszamy: www.4buildings.pl.

Komentarze

Zaloguj się

Zobacz także