PARTNER PORTALU
Pompa ciepła: to warto wiedzieć!

Pompa ciepła: to warto wiedzieć!

Autor: Wojciech Napora
02 sie 2019 09:59

W dobie walki ze smogiem inwestorzy coraz chętniej sięgają po rozwiązania przyjazne środowisku. Do takich, niewątpliwie, należą pompy ciepła. Urządzenia te wykorzystują „darmową” energię z odnawialnych źródeł. Są więc nie tylko ekologiczne, ale i ekonomiczne.

Pompy ciepła najczęściej czerpią energię cieplną z powietrza, gruntu (przy pomocy tzn. solanki) lub wody. Im wyższa temperatura tych źródeł, tym efektywniej pracuje pompa ciepła. W przypadku powietrza temperatura w ciągu roku się waha. Latem jest wyższa, wtedy efektywność jest wysoka, natomiast zimą spada i jednocześnie spada efektywność. W przypadku gruntu temperatura jest stabilna przez cały rok i zmienia się w niewielkim zakresie (o ile prawidłowo została wykonana instalacja pobierająca ciepło). Woda jako źródło ciepła posiada wyższą temperaturę niż grunt i również jej temperatura zmienia się w niewielkim zakresie.

Z tego rozważania wynikałoby, że pompa ciepła woda-woda, posiada teoretycznie najwyższą efektywność pracy, jednak instalacja takiej pompy wiąże się z częstymi pracami konserwacyjnymi. Konserwacji wymaga nie sama pompa ciepła, ale instalacja wodna z nią współpracująca. Dlatego sprzedaż pomp ciepła woda-woda, która posiada najwyższą efektywność, jest niewielka w porównaniu do pomp ciepła powietrze-woda i solanka-woda – mówi Grzegorz Łukasik, product manager Bosch Termotechnika.

W zależności od źródła ciepła

Różnice w montażu poszczególnych pomp ciepła pojawiają się ze względu na źródło ciepła, z którego korzysta dane urządzenie – grunt, powietrze lub woda gruntowa. W przypadku gruntu montaż urządzenia wiąże się z wykonaniem prac ziemnych – wykopy na głębokość do 1,5 m i ułożenie rur w przypadku poziomego kolektora gruntowego lub odwierty o przeciętnej głębokości do 100 m i zainstalowanie rur w przypadku pionowego kolektora. Wielkość wymiennika pionowego, co za tym idzie także głębokość odwiertów, zawsze ściśle zależy od zapotrzebowania na ciepło budynku. Czyli im większe zapotrzebowanie na ciepło tym większy wymiennik ciepła.

Na moc grzewczą gruntowej pompy ciepła składają się dwa czynniki: moc chłodnicza, którą odbieramy z gruntu schładzając go i moc elektryczna, którą dostarczamy do sprężarki. Jeżeli mamy pompę ciepła o mocy 10 kW, sprężarka pobiera około 2 kW więc musimy 8 kW odebrać z gruntu. Grunt ma swoją przewodność cieplną – 35 do 40 W z metra bieżącego odwiertu. Więc żeby uzyskać żądane 8 kW musimy wykonać odpowiednio głębokie otwory – wyjaśnia Marcin Krystoń z firmy Villa Värme.

W przypadku konieczności wykonania bardzo głębokiego odwiertu można podzielić go na kilka mniejszych. Generalna zasada jest jednak taka, że im głębiej tym lepiej. Od pewnej głębokości zaczyna się stabilna temperatura w gruncie, około 9 – 10ºC. Gdy dzielimy odwiert na kilka sekcji musimy wziąć pod uwagę tzw. strefę martwą, z której nie pozyskuje się ciepła lub jedynie niewielką ilość. Znajduje się ona przy gruncie więc większa ilość odwiertów to większa ilość martwych stref. Czasem to warunki geologiczne wymagają tego, aby wykonać więcej mniejszych odwiertów. Po zainstalowaniu kolektora wykonuje się studzienkę zbiorczą (kolektor zbiorczy) i doprowadza instalację do pompy ciepła.

W przypadku urządzeń czerpiących ciepło z powietrza instalacja wygląda nieco inaczej. Powietrzne pompy ciepła można podzielić na dwie kategorie: monoblok i split. W przypadku pomp monoblok cała pompa ciepła znajduje się w jednej obudowie i jest umieszczona na zewnątrz budynku. Montaż pompy następuje poprzez wyprowadzenie poza obręb budynku instalacji rurowej (najczęściej dwóch rur), przez które przepływa woda grzewcza celem podgrzania się w pompie ciepła.

W urządzeniach typu split pompa ciepła podzielona jest na dwie części – jedna znajduje się na zewnątrz, druga wewnątrz budynku. W tym wypadku również obie części połączone są rurociągami. Przy ich wykonywaniu w urządzeniu split należy zachować dużą staranność, ponieważ we wnętrzu przepływa czynnik chłodniczy, który w przypadku drobnej nieszczelności bardzo szybko „ucieka”.

Jeśli rozważamy instalację pompy ciepła czerpiącej ciepło z wody gruntowej to do jej montażu należy wykonać dwie studnie – jedną poborową, drugą zrzutową oraz zainstalować pompę głębinową, która będzie transportować wodę studzienną do pompy ciepła. W tym przypadku zalecane jest również wykonanie dodatkowego układu z tzw. pośrednim wymiennikiem ciepła. Wykonuje się go poza pompą ciepła – pomiędzy instalacją wody gruntowej a pompą ciepła.

Kalkulacja ekonomiczna

Aż 84% to udział energii przeznaczonej na ogrzewanie budynku oraz podgrzewanie ciepłej wody w całym bilansie zużycia energii w gospodarstwie domowym. To ogromne wydatki, które można zmniejszyć o połowę lub nawet zminimalizować do zera. Pompa ciepła z kolei w swojej pracy wykorzystuje odnawialne źródła energii oraz energię elektryczną. Urządzenie tego typu pozyskuje energię cieplną z naturalnych źródeł tj. grunt, wody gruntowe lub powietrze, co znacząco zmniejsza koszty ogrzewania. Do pracy pompa ciepła pozyskuje aż 75% potrzebnej energii z otoczenia, a tylko 25% należy zakupić w postaci energii elektrycznej (niezbędnej do działania pompy ciepła).

Jak sugeruje Jerzy Grabek – koordynator szkoleń w firmie Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o: Pompę ciepła warto połączyć z systemem fotowoltaicznym, dzięki czemu niezbędna energia elektryczna może być również pozyskana z naturalnych źródeł. Takie rozwiązania prowadzą do stworzenia domu zeroenergetycznego, czyli budynku, w którym koszty eksploatacyjne są na minimalnym poziomie ok. 230-260 zł rocznie. Są to koszty związane z korzystaniem z sieci energetycznej. Jednak nawet bez połączenia pompy ciepła i systemu fotowoltaicznego, a jedynie za pomocą samej pompy ciepła lub kotła kondensacyjnego, można znacząco obniżyć koszty eksploatacyjne w gospodarstwie domowym.

Aby moc porównać, nawet szacunkowo, koszty poszczególnych systemów grzewczych, warto wyjść od wspólnego założenia – dla jakiego budynku z jakim zapotrzebowaniem cieplnym szukamy systemu grzewczego? Załóżmy, że mamy budynek o powierzchni 150 m2 o standardzie energetycznym 50 kWh/m2/rok, czyli budynek dobrze izolowany cieplnie. Mieszkają w nim 4 osoby korzystające z ciepłej wody codziennie przez cały rok. Ich zapotrzebowanie jest standardowe – 50 l na osobę na dzień, temperatura wody na poziomie 55°C. Mając takie dane, możemy oszacować, jakie koszty eksploatacyjne przypadną dla poszczególnych systemów grzewczych. Najbardziej kosztowne będzie korzystanie z kondensacyjnego kotła olejowego. Tutaj łączny koszt CO i CWU może wynosi ok. 3 827 zł. Kocioł gazowy kondensacyjny na gaz ziemny generuje roczny koszt eksploatacyjny na poziomie około 2403 zł. Widać tutaj znaczącą różnicę. Natomiast w przypadku samej pompy ciepła typu powietrze-woda koszty roczne mogą utrzymać się na poziomie około 1522 zł. (wszystkie ceny aktualne na grudzień 2018, taryfa G12w, ogrzewanie podłogowe) – wyjaśnia Jerzy Grabek.

Porównując koszty ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody starym kotłem gazowym do działania pompy ciepła, widać znaczące różnice w wydatkach na koszty eksploatacyjne. Warto też przy modernizacji budynku i wymianie systemu grzewczego pomyśleć nad systemem fotowoltaicznym. Choć średni roczny udział zużycia energii elektrycznej w bilansie całego gospodarstwa domowego plasuje się na poziomie niecałych 7%, warto je obniżyć (energię pozyskaną z systemu fotowoltaicznego można wykorzystać również do zasilenia sprzętu AGD i RTV oraz oświetlenia).   

Komentarze

Zaloguj się

Zobacz także