PARTNER PORTALU
Mieszkanie na wynajem - 5 mitów, które są ciągle powtarzane!

Mieszkanie na wynajem - 5 mitów, które są ciągle powtarzane!

Materiał Partnera Autor: Mzuri
27 marz 2019 12:29

Jakie mity i półprawdy dotyczące wynajmu mieszkań są najczęściej powtarzane wśród inwestorów? Sprawdźcie! I przekonajcie się, że wynajem mieszkania to dobra i bezpieczna lokata kapitału.


Rynek najmu w Polsce rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie, a jego perspektywy są bardzo pozytywne. Wskaźnik udziału mieszkańców wynajmujących mieszkania w Polsce wynosił 4,3% w 2017 r. (prawie dwa razy więcej niż w 2008 r.), podczas gdy w Czechach wyniósł on 15%, na Słowacji 9%, a przeciętnie w całej Unii Europejskiej ok. 20%. Oznacza to, że przy zachowaniu obecnego trendu w ciągu najbliższych lat mieszkań na wynajem może poszukiwać od dwóch do czterech razy więcej osób. Co więcej, trend ten wspiera napływ migrantów zza granicy, przyjeżdżających do Polski w celach zarobkowych. 

Wielu inwestorów lub osób posiadających puste mieszkanie zastanawia się, czy jego wynajęcie jest dobrą inwestycją. Podchodzą do najmu z rezerwą bazując na zasłyszanych opiniach lub pojedynczych negatywnych sytuacjach w relacji wynajmujący-najemca. Na bazie doświadczenia zebranego z zarządzania ponad 4500 lokalami na wynajem mogę z całą odpowiedzialnością potwierdzić, że większość opinii dotyczących najemców to mity lub półprawdy. Zdarzają się oczywiście sytuacje wymagające reakcji, są jednak one bardzo sporadyczne. Zdecydowana większość najemców rzetelnie wypełnia zapisy zawartej umowy najmu – potwierdza Artur Bartnicki, prezes zarządu Mzuri.

Mit numer 1 - Najemca to wróg – na pewno zniszczy mi mieszkanie

Najczęstszą obawą właściciela mieszkania na wynajem jest to, czy najemca w odpowiedni sposób będzie dbał o powierzony mu majątek. Obawa ta jest zrozumiała, ponieważ powierzone najemcy mieszkanie to często dorobek całego życia i ma ono stanowić zabezpieczenie finansowe właściciela lokalu, a często później także jego dzieci.

Istnieje wiele sposobów uniknięcia sytuacji, w której nasze mieszkanie może ulec dewastacji. Przede wszystkim powinniśmy w sposób jasny i precyzyjny przedstawić potencjalnemu najemcy czego od niego oczekujemy w trakcie trwania najmu, w jaki sposób powinien korzystać oraz dbać o nasze mieszkanie. Wyjaśnienie tych kwestii na samym początku na pewno pozwoli uniknąć nieporozumień w przyszłości. Możemy także zawrzeć w umowie najmu zapisy, które w precyzyjny sposób będą regulować, jakie zmiany w lokalu najemca może wykonać bez naszej zgody, a na jakie jest ona wymagana. Dodatkowo powinniśmy w umowie najmu uwzględnić kaucję, jako zabezpieczenie na pokrycie kosztów ewentualnych usterek oraz możliwość dokonania w obecności najemcy tzw. przeglądu okresowego mieszkania.

Mit numer 2 - Większość najemców to niesumienni, niepłacący najemcy

Drugą w kolejności najczęstszą obawą właściciela mieszkania na wynajem jest to czy nie zawieramy umowy najmu z osobą, która nie będzie terminowo regulować swoich należności. Przed taką sytuacją jesteśmy w stanie się zabezpieczyć dokonując odpowiedniej selekcji i weryfikacji potencjalnego najemcy. Nie bójmy się na spotkaniu zapytać o to czy jest to kolejny najem, a jeżeli tak poprośmy o referencje właściciela mieszkania, u którego poprzednio mieszkał najemca. Potwierdźmy poziom dochodów i miejsce zatrudnienia, pamiętając, że czynsz najmu naszego mieszkania (łącznie z opłatami administracyjnymi i za media) nie powinien przekraczać 40% dochodów najemcy.

Zwróćmy także uwagę na postawę i kulturę osobistą najemcy podczas spotkania w lokalu: czy najemca przyszedł na spotkanie czysty i schludnie ubrany? czy swoim zachowaniem pokazuje, że współpraca może być trudna w przyszłości? czy najemca podczas spotkania podjął wysiłek, aby zrobić na nas dobre wrażenie? W wielu przypadkach osoba, która nie przywiązuje wagi do czystości i wyglądu w taki sam sposób będzie traktowała wynajęte mieszkanie.

Mit numer 3 - Uzgodnienia słowne z najemcą są wystarczające

Umowa najmu lokalu mieszkalnego może być zatem zawarta w praktycznie każdej formie, również ustnej (wyjątkiem są umowę zawierany na czas określony dłuższy niż rok). Mimo, że forma ustna jest ważna i wiąże obie strony umowy, wynajmującego i najemcę, takie rozwiązanie jest jednak obarczone dużymi rykami: trudno będzie ustalić i udowodnić jak przebiegały ustalenia stron umowy, a prowadzenie sporu przed sądem będzie trudniejsze. Zdecydowanie bezpieczniejsze będzie więc opisanie odpowiedzialności i obowiązków obu stron w umowie najmu i jej zawarcie w formie pisemnej. Pozwoli to uniknąć nieporozumień w trakcie trwania stosunku najmu oraz rozliczenia umowy najmu po jej zakończeniu.

W stosowanej przez Mzuri praktyce dodatkowe zalecenia dotyczące np. konserwacji, bezpieczeństwa w lokalu, współpracy z administracjami budynków opisane są w tzw. ogólnych warunkach najmu. Stanowią one załącznik do umowy najmu podpisany przez najemcę każdorazowo przy wprowadzaniu się do lokalu.

Mit numer 4 - Najemca obcokrajowiec = ogromne ryzyko

Z doświadczenia Mzuri i współpracy z ponad 12 tysiącami lokatorów nie widzimy żadnej znaczącej różnicy w terminowym regulowaniu zobowiązań czy też dbaniu o lokal pomiędzy najemcami z Polski i z zagranicy. Kluczowym procesem jest właściwa selekcja i weryfikacja najemcy przed podjęciem przez właściciela lokalu decyzji o podpisaniu umowy najmu. Właściciel mieszkania nie powinien obawiać się dokładnej weryfikacji najemcy w sytuacji, gdy w praktyce powierza mu majątek o znaczącej wartości.

W procesie weryfikacji najemcy wątpliwości właściciela mieszkania na wynajem powinny wzbudzić sytuacje, gdy potencjalny najemca nie jest w stanie przedstawić dokumentów uwiarygadniających zdolność do terminowego opłacania czynszu najmu. Powinniśmy także dokonać dodatkowej weryfikacji najemcy na podstawie np. referencji od właściciela, od którego najemca wynajmował poprzednio mieszkanie oraz postawy i kultury osobistej najemcy podczas spotkania w lokalu. W wielu przypadkach osoba, która nie przywiązuje wagi do czystości i wyglądu w taki sam sposób będzie traktowała wynajęte mieszkanie.

Jeżeli potencjalny najemca obcokrajowiec spełnia kryteria finansowe oraz zatrudnienia, a w trakcie rozmowy stwierdzimy, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż będzie to najemca szanujący nasze mienie tak jak własne i respektujący zasady współżycia społecznego, nie ma przeciwwskazań przed podpisaniem umowy najmu.

Mit numer 5 - Mojego mieszkania nie da się wynająć

Zdecydowana większość mieszkań nadaje się do wynajęcia i może zostać zaoferowana potencjalnemu najemcy. W pojedynczych przypadkach nie nadają się do wynajęcia te lokale, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia lokatorów, albo nie mogą być wynajęte np. z racji utrudnionego dostępu do mieszkania.

Duże znaczenie ma przygotowanie mieszkania do wynajmu, które odpowiednio przeprowadzone może w zasadniczy sposób wpłynąć na szybkie znalezienie najemcy i skrócenie okresu pustostanu (okresu bez najemcy). Przygotowanie mieszkania na wynajem nie musi jednak oznaczać jego gruntownego remontu i całkowitej zmiany umeblowania, a właściciel w większości przypadków nie musi ponosić dużych kosztów dodatkowych przed rozpoczęciem najmu.

Doradzamy zlecenie przygotowania mieszkania do najmu firmie, która będzie je później obsługiwać. W Mzuri wynajmujemy mieszkania od lat i dzisiaj zarządzamy 4500 lokalami - przekłada się to na olbrzymie doświadczenie, praktycznie niedostępne dla indywidualnego właściciela mieszkania. Poza tym na mieszkania patrzymy bez emocji, dzięki czemu nie doradzamy właścicielom inwestycji w lokal, które nie przełożą się na poprawę dochodów z najmu. Niestety często indywidualni właściciele mają tendencję do nadinwestowania – Artur Bartnicki prezes zarządu Mzuri.

Więcej na: 

Komentarze

Zaloguj się

Zobacz także