Inwestować we wzornictwo z udziałem dotacji jest prościej

Inwestować we wzornictwo z udziałem dotacji jest prościej

Autor: Anna Usakiewicz
06 gru 2017 14:50

"Design Starter – jak inwestować we wzornictwo z udziałem dotacji" to temat sesji dyskusyjnej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na Forum Dobrego Designu.


Monika Karwat-Bury z Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości była moderatorem dyskusji pod hasłem "Design Starter – jak inwestować we wzornictwo z udziałem dotacji"", której tematem głównym było inwestowanie we wzornictwo w oparciu o dotacje. Jak starać się o dotacje w konkursie "Wzór na konkurencję", jakie wsparcie wzornicze dla małych i średnich przedsiębiorstw inwestujących w design oferuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz na co dotacje powinny być wykorzystywane – o tym rozmawiali uczestnicy dyskusji: Anna Forin, dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych, PARP, Ewa Gołębiowska, dyrektor, Zamek Cieszyn oraz Andrzej Śmiałek, dyrektor,  Ergo Design.

Projektanci, designerzy i przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani rozwijaniem swojej firmy w oparciu o design mieli okazję poznać warunki uczestnictwa w konkursie "Wzór na konkurencję", który w czerwcu br. został ogłoszony prze PARP. Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze pięciu województw Polski wschodniej. Startujący w konkursie mogą sprawdzić potencjał wzorniczy swojej firmy i uzyskać nawet 3 mln zł dofinansowania w drugim etapie.

Konkurs jest dwuetapowy. Etap pierwszy polega na przeprowadzeniu audytu wzorniczego, który pozwala na zdiagnozowanie sytuacji w firmie i opracowaniu strategi wzorniczej zawierającej rekomendację. Właśnie strategia wzornicza jest efektem końcowym audytu. Na tym etapie można uzyskać dofinansowanie do 100 tys. zł na pokrycie kosztów usługi audytu wzorniczego.

O dofinansowanie w drodze konkursu aplikują głównie firmy na początku swojej drogi biznesowej, a w przyszłym roku wejdą w życie pierwsze projekty wyłonione w pierwszym etapie konkursu.

Andrzej Śmiałek, dyrektor firmy Ergo Design przeprowadzającej audyty w firmach starających się o dofinansowanie w ramach konkursu „Wzór na konkurencję” przybliżył specyfikę działania podczas przeprowadzania takiego audytu, którego efektem jest opracowanie strategi wzorniczej dla firmy. – Chodzi o to, aby na podstawie informacji znaleźć pomysły i propozycje zbudowania strategii przedsiębiorstwa w oparciu o design. Włączenie w strategię przedsiębiorstwa procesów wzorniczych. Na drugim etapie natomiast, wdrożenie efektów audytu, dokupienie technologii i maszyn.

Uczestnicy dyskusji podkreślali, że strategia wzornicza, wypracowana w efekcie audytu musi być osadzona we wzornictwie. Dobrze przygotowana strategia wzornicza pokazuje na ile w drugim etapie będzie można realizować wydatki inwestycyjne. Wskazuje cele wzornictwa oraz kierunek dalszych działań.

Ewa Gołębiowska, dyrektor Zamku Cieszyn oraz ekspert PARP w dziedzinie designu, zwracała uwagę, że strategia powinna być zrozumiała. – Audyt jest swoistym „rentgenem” przedsiębiorstwa. Firmy powinny rozumień ten proces. Grupa ekspertów oceniających wnioski stara się ocenić, na ile te rekomendacje zawarte we wnioskach są związane z autentycznymi potrzebami firmy. Dzięki temu firma będzie mogła w krótkim czasie tę strategie realizować.

Uczestnicy dyskusji podkreślali, że strategia wzornicza powinna być dostosowana do potrzeb i potencjału firmy. W przeciwnym razie przedsiębiorstwo ryzykuje niepowodzenie w staraniach o dotacje. Dzieje się także przypadku gdy wykonawca (firma przeprowadzająca audyt) zbyt mocno skoncentruje się na kwestiach marketingu czy rozpoznawalności marki kosztem wzornictwa i funkcji produktów.

Wniosek o dofinansowanie musi być również tak skonstruowany, aby uzasadniał zakupy inwestycyjne.

Monika Karwat-Bury z Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach w PARP podkreślała również, że wykonawcą audytu wzorniczego może być każda firma spełniająca wymagania określone w warunkach konkursu i nie ma zamkniętej listy wykonawców.

Drugi etap konkursu, który zostanie zakończony w przyszłym roku to realizacja strategii wzorniczej i projektowanie konkretnych wzorów. Firmy wybierają wykonawcę usług projektowych. 

Dofinansowanie w drugim etapie może wynieść 3 miliony złotych przy poziomie dofinansowania do 70% i jak podkreślał Andrzej Śmiałek, firmy mogą poprawić swoją technologię, wzbogacić park maszynowy, wzbogacić się o nowe wzory i możliwość oferowania nowych produktów.

Konkurs „Wzór na konkurencję” oferuje wsparcie w ramach programu Polska Wschodnia i jest jednym z kilku projektów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, których celem jest wsparcie polskiego wzornictwa. Anna Forin, dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych, PARP, przybliżyła również inne programy z obszaru designu. To „Ochrona własności przemysłowej”, który skierowany jest do firm z całej Polski i daje możliwość otrzymania profesjonalnej pomocy rzecznika patentowego w przygotowaniu dokumentacji i przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ochrony prawa własności przemysłowej oraz program „Granty na design” skierowany do branży meblarskiej, który ma na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorstw, które posiadają własne zaplecze produkcyjne i możliwość wdrożenia nowego wzoru, ale dotąd nie produkowały własnej kolekcji mebli.

Partner Główny

Partnerzy

Partnerzy Wspierający

Patronat Medialny