dobry design 2020 (1920x1080).jpg
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
Autor: Redakcja Dobrzemieszkaj.pl
25 cze 2019 12:46

Dobry Design 2020: zobacz regulamin konkursu

Producentów i dystrybutorów artykułów wyposażenia wnętrz zapraszamy do udziału w dziewiątej edycji konkursu "DOBRY DESIGN 2020".

REGULAMIN KONKURSU "DOBRY DESIGN 2020”
Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.dobrzemieszkaj.pl i forumdobregodesignu.pl

CEL KONKURSU:
Wyłonienie najlepszych i najciekawszych produktów oraz rozwiązań przeznaczonych do wyposażenia i wystroju wnętrz. Nagrodzonym produktom zostanie nadany tytuł "Dobry Design 2020”. Organizatorem Konkursu "Dobry Design 2020" jest wydawnictwo Publikator Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Cieszyńska 3A, 15-425 Białystok (zwane dalej Organizatorem).

JURY:
1. Jury Konkursu "Dobry Design 2020" będzie złożone wyłącznie z zewnętrznych ekspertów
z dziedziny projektowania wnętrz. W skład Jury zaproszonych zostało 150 architektów
i projektantów wnętrz.
2. W skład Jury nagrody "Dobry Design 2020 – Nagroda Konsumenta" wejdą Użytkownicy serwisu www.dobrzemieszkaj.pl oraz Fani profilu czasopisma Dobrze Mieszkaj na Facebooku.
3. W skład Jury nagrody "Dobry Design 2020 – Nagroda Redakcji" wchodzi redakcja magazynu Dobrze Mieszkaj i serwisu Dobrzemieszkaj.pl.
4. Jury ocenia produkty uwzględniając następujące kryteria:
a. walory wzornicze i użytkowe produktu,
b. jakość wykonania,
c. relację ceny do jakości,
d. nowatorstwo rozwiązań,
e. zgodność z obowiązującymi normami i zasadami konsumenckimi.
5. Składowe ocen Jury są tajne i nie podlegają publikacji, ocena jest dokonywana metodą opisową.

PRZEBIEG KONKURSU:
1. Konkurs rozpoczyna się 3 czerwca 2019 r.
2. Zainteresowane firmy mogą zgłaszać produkty do Biura Konkursu „Dobry Design 2020” do dnia 20 września 2019 r.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 10 listopada 2019 r., ogłoszenie wyników i wręczenie tytułów nastąpi podczas Forum Dobrego Designu, które odbędzie się w dniu 5.12.2019 r. w Centrum Praskim Koneser w Warszawie. Organizator zastrzega możliwość poinformowania indywidualnie Uczestnika o jego wygranej, w celu zagwarantowania jego uczestnictwa w oficjalnym ogłoszeniu wyników.
4. Spośród zgłoszonych do Konkursu produktów Jury w każdej z 12 kategorii wybierze maksymalnie jeden produkt, który zostanie nagrodzony tytułem „Dobry Design 2020” i dowolną liczbę produktów, którym zostaną przyznane tytuły "Wyróżnienie Dobry Design 2020".
5. Nagroda Konsumenta zostanie przyznana w wyniku głosowania Internautów dla maksymalnie jednego produktu spośród wszystkich zgłoszonych.
6. Nagroda Redakcji zostanie przyznana w wyniku głosowania redaktorów i dziennikarzy magazynu Dobrze Mieszkaj i portalu Dobrzemieszkaj.pl dla maksymalnie jednego produktu spośród wszystkich zgłoszonych.
7. Uczestnicy, którzy otrzymają nagrody są uprawnieni z ich korzystania i publikowania o nich informacji dopiero po oficjalnym ich wręczeniu w dniu 5 grudnia 2019 roku.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1. Uprawnionymi do wzięcia udziału w Konkursie są Producenci oraz Dystrybutorzy, którzy prowadzą działalność na terenie Polski.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, osoby uczestniczące w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, jurorzy Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
3. Producent zgłaszający ten sam produkt ma pierwszeństwo przed Dystrybutorem, bez względu na datę wpłynięcia zgłoszenia.
4. Liczba produktów zgłaszanych przez Uczestnika do Konkursu jest nieograniczona.
5. Opłata zgłoszeniowa do konkursu Dobry Design 2020 wynosi:
a. 2180 zł netto do trzech zgłoszonych produktów do wybranych kategorii konkursowych
b. 2500 zł netto za cztery zgłoszone produkty do wybranych kategorii konkursowych
c. 2700 zł netto za pięć zgłoszonych produktów do wybranych kategorii konkursowych
d. za każdy kolejny produkt zgłaszany do konkursu (szósty i więcej) do wybranych kategorii konkursowych opłata wynosi 500 zł netto.

WASZE KOMENTARZE (0)

DODAJ KOMENTARZ

CZYTAJ WIĘCEJ

Partner Główny

Partnerzy

Partnerzy Wspierający

Patronat Medialny