Instalacje w łazience: jak bezpiecznie i skutecznie odprowadzić wodę?

Instalacje w łazience: jak bezpiecznie i skutecznie odprowadzić wodę?

Autor: Kessel
05 lut 2018 09:01

Do bezpiecznego użytkowania pomieszczeń narażonych na działanie wilgoci lub czasowe zalewanie, takich jak łazienki, niezbędna jest właściwa instalacja zapewniająca skuteczne odprowadzanie wody z powierzchni.

Jej kluczowy element stanowią właściwie dobrane i odpowiednio zabudowane wpusty kanalizacyjne. Obecnie ich oferta jest bardzo szeroka. Wodę do kanalizacji można odprowadzać przez odpływy liniowe, punktowe lub ścienne. Wszystkie składają się z korpusu wpustu, który wbudowuje się w posadzkę lub ścianę oraz rusztu. Każdy jednak powinien charakteryzować się funkcjonalnością spełniającą najlepiej potrzeby wynikające z lokalizacji rozwiązania, przemyślaną techniką oraz elastyczną zabudową. 

Wybór najlepszego rozwiązania

Poza walorami estetycznymi przy wyborze rozwiązania do łazienki kluczowym kryterium, na które powinno się zwrócić uwagę jest funkcjonalność oraz możliwość wygodnego użytkowania i eksploatacji wpustu. Najistotniejsze kwestie stanowią tu szczelność oferowanego odpływu oraz możliwość czyszczenia syfonu. Należy zawsze wybierać rozwiązania umożliwiające łatwy dostęp do wnętrza wpustu i syfonu. Przeoczenie tych cech podczas wyboru rozwiązania może skutkować późniejszą, bardzo kłopotliwą i kosztowną, wymianą całego odwodnienia z powodu trwałego zapchania syfonu lub nieszczelności produktu.

Połączenie odpływu z konstrukcją podłogi musi być wykonane w sposób szczelny i stabilny. Niedopuszczalne jest osiadanie wpustu, ani przesiąkanie wody wokół wpustu wgłąb posadzki. Dlatego warto zwrócić uwagę na obecność kołnierza umożliwiającego wykonanie szczelnej hydroizolacji (powinien mieć min. 30mm szerokości) oraz przepustowość wpustu. Parametr ten powinien być wyższy od wydajności zastosowanej wylewki prysznicowej (zwykle w granicach 0,15-0,35 l/s). Minimalna wymagana normą wydajność wpustów powinna wynosić przy średnicy odpływu 32mm- 0,4 l/s, przy odpływie 40mm- 0,6l/s, a przy większych średnicach- 0,8 l/s.

Syfon wodny wpustu prysznicowego KESSEL Linearis Compact
Syfon wodny wpustu prysznicowego KESSEL Linearis Compact

Zagadnienie odwadniania często dotyczy także złożonych problemów w infrastrukturze obiektu. Chociażby tam, gdzie pomieszczenia położone są poniżej poziomu zalewania i konieczne jest stosowanie ochrony przeciwzalewowej lub gdy kolektor kanalizacyjny jest zlokalizowany wyżej niż instalacja w budynku. W takich sytuacjach należy przykładać szczególną uwagę do wyboru najbardziej funkcjonalnego oraz najbezpieczniejszego rozwiązania, które w przyszłości nie będzie spędzało nam snu z powiek niewłaściwym działaniem czy awaryjnością.

Łazienka narażona na cofkę lub zalanie

Łazienki położone poniżej poziomu zalewania wymagają specjalnego zabezpieczenia przed cofką ścieków w kanalizacji. Najlepsze rozwiązanie tego problemu stanowią zamontowane w odpowiednim miejscu zawory przeciwzalewowe lub przepompownie ścieków. Jednak przy adaptacji na łazienkę istniejących już pomieszczeń ingerencja w istniejący system kanalizacyjny może być kłopotliwa. W takich przypadkach najprostszym rozwiązaniem zwykle okazuje się wpust kanalizacyjny z zaworem zwrotnym (jak KESSEL Drehfix czy KESSEL Universale), który poza odprowadzaniem wody z posadzki skutecznie zatrzymuje cofające się podczas przepływu zwrotnego ścieki. Do takiego urządzenia można podpiąć także odpływy z innych przyborów sanitarnych, jak umywalka czy prysznic, kompleksowo chroniąc pomieszczenie przed zalaniem.

Zabezpieczenie pomieszczenia przed cofką za pomocą wpustów kanalizacyjnych KESSEL Universale z zaworem zwrotnym
Zabezpieczenie pomieszczenia przed cofką za pomocą wpustów kanalizacyjnych KESSEL Universale z zaworem zwrotnym

Brak swobodnego spadku do kanalizacji

W miejscach, w których podposadzkowa instalacja kanalizacyjna położona jest poniżej kolektora trzeba wspomóc się przepompownią. Najczęściej wystarcza tu niewielkie, kompaktowe urządzenie, które przy minimalnych wymaganiach przestrzennych spełnia wiele funkcji. W takich przypadkach doskonale sprawdzi się urządzenie KESSEL Aqualift F Compact. Przejmuje ono bowiem funkcję kompleksowego odwadniania piwnicy i tłoczy ścieki czarne oraz szare w sposób niezawodny i automatyczny ponad poziom zalewania do wyżej położonej kanalizacji. Wariant do zabudowy w podłodze dodatkowo pełni funkcję wpustu, co może uratować pomieszczenie również w przypadku pęknięcia rury lub zalania, a pokrywa do wklejenia płytki umożliwia uzyskanie estetycznego wyglądu łazienki.

Przepompownia KESSEL Aqualift F Compact do zabudowy w płycie podłogowej z funkcją wpustu
Przepompownia KESSEL Aqualift F Compact do zabudowy w płycie podłogowej z funkcją wpustu

Zabudowa

Wpusty podłogowe należy zabudowywać w sposób wodoszczelny. W przypadku zastosowania fug cementowych przepuszczających wodę należy stosować wpusty z dodatkowymi otworami do odprowadzania wody przesiąkającej. Wilgoć dość łatwo wnika bowiem przez fugi pod powierzchnię kafelek, ale dużo wolniej z tej przestrzeni odparowuje. Stagnująca woda prowadzi do zawilgocenia posadzki i jej degradacji oraz rozwoju grzybów. Może także z czasem doprowadzić do odbarwień warstwy wykończeniowej posadzki. Zastosowanie w takich przypadkach wpustu z otworami do wody przesiąkającej oraz spadków warstwy hydroizolacyjnej w kierunku wpustu pozwala odprowadzać do niego także wodę, która przedostała się już przez fugi i ochronić posadzkę przed destrukcyjnym działaniem wilgoci.

Woda może przedostawać się do pomieszczenia także z zewnątrz. Najczęściej wówczas, gdy wpusty zabudowywane są w posadzce na gruncie. Jeśli podejście kanalizacyjne znajduje się pod posadzką, w warstwie gruntu, istnieje ryzyko podsiąku kapilarnego pomiędzy konstrukcją posadzki, a korpusem wpustu. Zjawisku temu można łatwo zapobiec przerywając drogę wodzie przy zastosowaniu hydroizolacji połączonej trwale z korpusem wpustu.

Zabudowa wpustu w posadzce na gruncie
Zabudowa wpustu w posadzce na gruncie

Uwaga na błędy!

Do błędów najczęściej spotykanych przy projektowaniu i montażu wpustów należą niedopatrzenia powodujące późniejsze problemy w eksploatacji obiektu.

Poza klasycznym już brakiem właściwych spadków posadzki umożliwiających skuteczne odprowadzanie wody z jej powierzchni często pojawiają się problemy z nieprzyjemnymi zapachami wydostającymi się z instalacji. Zwykle są one wprost związane z funkcjonowaniem syfonów kanalizacyjnych. Na ich pracę decydujący wpływ ma prawidłowo zaprojektowana instalacja. Niewłaściwie dobrane średnice, zbyt długie odcinki podejść pomiędzy przyborami i pionami kanalizacyjnymi często skutecznie zakłócają prawidłową pracę syfonów. Sytuacji nie ułatwia fakt, że tendencja do zabudowywania w stropach jak najniższych wpustów sprawia, że oszczędności na wysokości poszukuje się obecnie również w wysokości zamknięć wodnych w syfonach. Wymagane normą PN-EN 1253 50 mm jest więc obecnie redukowane nawet do 20 mm, czego skutkiem są szybko wysychające syfony wodne. Na szczęście dla użytkowników powszechność tego problemu skłoniła producentów do opracowania awaryjnych rozwiązań tego problemu w postaci tzw. syfonów suchych (np. KESSEL Multistop) , które można zamontować w narażonym na wysychanie wpuście.  

Zasada działania syfonu suchego KESSEL Multistop: Rys.1. Podczas napływu wody klapa otwiera się pozdwalając na swobodny przepływ. Rys. 2. Po ustaniu napływu wody klapa zamyka się tworząc barierę dla gazów kanalizacyjnych, piany i insektów.
Zasada działania syfonu suchego KESSEL Multistop: Rys.1. Podczas napływu wody klapa otwiera się pozdwalając na swobodny przepływ. Rys. 2. Po ustaniu napływu wody klapa zamyka się tworząc barierę dla gazów kanalizacyjnych, piany i insektów.

KESSEL Multistop jest stanowi także skuteczne rozwiązanie problemu wybijającej z wpustów piany.

W firmie KESSEL już na etapie koncepcji produktu przykładamy szczególną wagę do potrzeb klienta, innowacyjności i niezawodności w zakresie odwadniania. Kompleksowe rozpoznanie problemów i potrzeb użytkowników umożliwia nam zaoferowanie najlepszych możliwych rozwiązań. Produkty KESSEL łączą w sobie wynikający ze zdobytego doświadczenia techniczny know-how z elegancją i wysoką jakością wykonania. To rozwiązania, w których nowoczesna forma wizualna i elegancja współgrają z techniką, co w połączeniu z szeroką gamą osprzętu i akcesoriów umożliwia dostosowanie do indywidualnych potrzeb oraz wymagań użytkowników. KESSEL to produkty, które pozwalają skutecznie rozwiązać każdy problem z odwadnianiem, często wyznaczając w tej dziedzinie nowe ścieżki. 

Zaloguj się

Zobacz także