PARTNER PORTALU
Naprawa dachu płaskiego

Naprawa dachu płaskiego

Autor: Radosław Zieniewicz
27 sie 2019 14:00

Niewielkie z pozoru błędy wykonawcze podczas wykonania prac hydroizolacyjnych oraz ociepleniowych na dachu płaskim mogą doprowadzić do konieczności przeprowadzenia jego naprawy i ewentualnej termomodernizacji. W jaki sposób powinny one przebiegać? To zależy od stanu poszczególnych warstw, które składają się na dach płaski.

Wilgoć, która może przenikać do wnętrza przegród nawet podczas niewielkich opadów deszczu i śniegu, jest jednym z największych wrogów stabilności i wytrzymałości konstrukcji każdego dachu płaskiego. Nagromadzona wilgoć może dochodzić nawet do 10-20 mm/m2 (tzn. 10-20% objętości) termoizolacji, w zależności od grubości izolacji.

Ryzyko wzrasta zwłaszcza w okresie niskich temperatur, kiedy woda penetruje wszelkie szczeliny i ewentualne rozwarstwienia dachu płaskiego. Z pozoru nieduże błędy wykonawcze powstałe na tym etapie mogą bardzo szybko prowadzić do poważnych przecieków. Aby zapobiec temu zjawisku, niezbędne jest zastosowanie odpowiednich spadków, minimum 2-3°, a także montaż sprawnego systemu odwodnień. Istotny jest też dobór odpowiednich materiałów hydroizolacyjnych i dociepleniowych.

Problem nieszczelności

Sposobów penetracji systemu dachowego przez wodę i wilgoć jest kilka, aczkolwiek efekty wniknięcia wilgoci są praktycznie zawsze takie same. Sprowadzają się one do mechanicznej degradacji materiału izolacyjnego i nieszczelności w połączeniach systemu dachu płaskiego. Towarzyszy jej korozja części metalowych – blach i łączników mechanicznych oraz w ostateczności zmniejszenie właściwości termoizolacyjnych materiały ociepleniowego.

Warto pamiętać, że wilgoć i woda wnikają w system dachowy na trzy różne sposoby: podczas montażu – z deszczu i wilgotnych materiałów budowlanych; poprzez nieszczelności konstrukcyjne – gdy wewnętrzne wilgotne powietrze unosi się z pomieszczeń budynku i migruje do systemu dachowego poprzez szczeliny w podporach konstrukcyjnych dachu; poprzez uszkodzoną membranę dachową – szczeliny w membranie pozwalają wodzie opadowej na wniknięcie w system dachowy – wymienia Adam Buszko, szef wsparcia sprzedaży izolacji budowlanych, Paroc Polska.

Jak uniknąć problemów związanych z przeniknięciem wody do warstwy materiału termoizolacyjnego?

Oszczędność, która nie popłaca

Niestety bardzo często oszczędności ze złym skutkiem szuka się w wyborze materiału do hydroizolacji dachu płaskiego, gdyż to, co początkowo wydaje się opłacalne, później może okazać się źródłem dodatkowych kosztów. Jednym z nich jest konieczność przeprowadzenia nawet gruntownej naprawy dachu uwzględniającej wymianę warstwy termomodernizacji dachu. Tym bardziej ważne jest uniknięcie popełniania dwukrotnie tego samego błędu.

Dlatego w pierwszej kolejności musimy ocenić stan istniejącej hydroizolacji oraz poziom zawilgocenia warstwy paroizolacyjnej i termoizolacyjnej. Brak analizy cieplno-wilgotnościowej dachu płaskiego może skutkować nieodpowiednim doborem warstw dachu, co w konsekwencji może doprowadzić do powstawania kondensacji wilgoci w przegrodzie.

Wyzwaniem dla projektantów jest odpowiednie zaprojektowanie warstwy spadkowej dachu – niepoprawny projekt może powodować brak, lub niewystarczające odprowadzanie wody opadowej z dachu, co szczególnie w przypadku dachów płaskich może być niebezpieczne dla jego szczelności i trwałości. Z kolei na etapie wykonawczym należy wystrzegać się błędów takich jak – nieprawidłowe wykonanie obróbek blacharskich czy wbudowanie mokrego materiału, który może powodować powstawanie pęcherzy/wybrzuszeń w warstwie hydroizolacyjnej. Należy także pamiętać o dokładnym wykonaniu wpustów dachowych – jeżeli brak jest zagłębienia w podłożu to woda nie może spływać w całości, z kolei zbyt bliskie umiejscowienie wpustów w attyce uniemożliwia wykonanie szczelnych obróbek – tłumaczy Tomasz Kwiatkowski, doradca techniczny marki Rockwool.

Aby dach był szczelny i trwały przez długie lata konieczne jest także jego odpowiednie użytkowanie.

Często zmiana funkcji/przeznaczenia dachu, np. poprzez umieszczanie na nim klimatyzatorów lub innych urządzeń może wywoływać powstawanie zagłębień, w których będzie zbierała się woda – dodaje Tomasz Kwiatkowski.

Warto to uwzględnić już na etapie doboru materiału izolacyjnego, wybierając specjalne produkty przeznaczone do dachów, przed którymi postawiono specjalne wymagania wytrzymałościowe (codzienna konserwacja urządzeń, wprowadzenie obciążeń punktowych od instalacji solarnych, czy też kanałów wentylacyjnych). 

Należy też zebrać informacje o spadku połaci, rodzaju i ilości przejść przez dach (kopuły świetlne, kominki wentylacyjne itp.). W środku powierzchni należy sprawdzić dach pod kątem występowania fałd, rys, pęcherzy, stanu powierzchni. W dalszej kolejności należy sprawdzić obszary przyłączeń i przejścia przez dach.

W przypadku, gdy szkody na dachu płaskim są widoczne już w trakcie wstępnych oględzin, należy wtedy przeprowadzić badanie szczegółowe. Należy w takiej sytuacji dokonać odkrywki w celu sprawdzenia stanu zawilgocenia termoizolacji oraz czy wilgoć nie zalega na paroizolacji.

Rozdzielamy czy zdzieramy?

Po ocenie stanu istniejącego dachu płaskiego trzeba podjąć decyzję, czy istniejące podłoże nadaje się do bezpośredniego montażu papy bitumicznej lub folii z tworzywa sztucznego, czy konieczne jest zastosowanie warstwy rozdzielczej.

Warstwa rozdzielcza jest niezbędna w przypadku, gdy występują naprężenia w istniejącej hydroizolacji takie jak pęknięcia lub rysy na istniejącej papie. Poprzez zastosowanie wkładki rozdzielczej zapobiegamy przenoszeniu naprężeń do nowo wykonanej warstwy renowacyjnej. Jest ona wymagana również wtedy, gdy warstwy renowacyjne z pap bitumicznych stosowane są na foliach dachowych niekompatybilnych z bitumem. Ponadto musimy też określić czy konieczny jest specjalny rodzaj odwodnienia, w przypadku, gdy istniejące nie spełnia odpowiednio swoich funkcji. Wszelkie tworzenie się zastoin wodnych na dachu może świadczyć, że konieczne jest wykonanie dodatkowego odwodnienia. Wreszcie musimy sobie odpowiedzieć na pytanie – czy dodatkowa warstwa termoizolacji jest wymagana?

Przy samej termomodernizacji istniejących konstrukcji dachu decydujące znaczenie ma wymagana wartość współczynnika "U" z wytycznych dotyczących zaleceń oszczędności energii. W przypadku, gdy istniejąca konstrukcja dachu nie zapewnia osiągnięcia wymaganej wartości „U”, konieczne jest zastosowanie dodatkowego docieplenia, czyli przeprowadzenia termomodernizacji całego dachu. Wszystkie te decyzje mogą doprowadzić do sytuacji, że stary układ nie może zostać zachowany i tylko usunięcie wszystkich warstw wraz z termoizolacją rozwiąże problem nieprawidłowo funkcjonującego dachu płaskiego. Jakie warunki muszą być spełnione, aby uniknąć dodatkowych kosztów związanych z kompletną naprawą dachu płaskiego, prowadzącą do całkowitej wymiany warstwy ocieplającej?

Po pierwsze, pęcherze i pofałdowania istniejącej hydroizolacji muszą być rozcięte i wyrównane. Po drugie, istniejąca termoizolacja nie może być zmurszała i powinna być sucha. Niespełnienie tych dwóch podstawowych warunków wiąże się z położeniem nowych warstw – termoizolacyjnej wraz z paroizolacyjną oraz hydroizolacyjną.

Czyli kompletną naprawą dachu. Jednak jeśli istniejąca termoizolacja jest sucha, ale nie zapewnia wystarczającej ochrony przed ucieczką ciepła, należy przeprowadzić termomodernizację, czyli montaż dodatkowej warstwy docieplenia. Tutaj też należy uwzględnić szereg czynników choćby określających jak ta dodatkowa warstwa wpłynie na obciążenie całej konstrukcji oraz szczelności dachu płaskiego.

O efektywnej termoizolacji i hydroizolacji dachów płaskich będą rozmawiali eksperci podczas nowego eventu Grupy PTWP - 4 Buildings (15-17 listopada 2019 r., Katowice)!

ZAREZERWUJ TERMIN NA 4BUILDINGS: 15-17 LISTOPADA 2019 r., MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE W KATOWICACH WWW.4BUILDINGS.PL</h4

Komentarze

Zaloguj się