Budujesz dom? Pamiętaj o akustyce wnętrz

Budujesz dom? Pamiętaj o akustyce wnętrz

Autor: Radosław Zieniewicz
20 marz 2017 10:03

Podejmując decyzję o zakupie domu lub mieszkania, jako nabywcy mamy prawo poprosić inwestora lub projektanta o charakterystykę akustyczną zaprojektowanego budynku. Jakich wartości w niej szukać oraz o co pytać, aby po wprowadzeniu do nowego miejsca nie narzekać na hałas lub uciążliwych sąsiadów?

To, w jaki sposób powinny być projektowane budynki mieszkalne, w polskim prawie regulują przede wszystkim ustawa Prawo budowlane oraz rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422) – jeden z najistotniejszych aktów wykonawczych Prawa budowlanego.

Oprócz tych dwóch dokumentów, w użyciu pozostaje również cały szereg innych przepisów. Zapewnieniu należytej ochrony przed hałasem w budynkach służą m.in. wymagania zawarte w normach PN-B-02151-2, PN-B-02151-3 i PN-B-02151-4. W tych dokumentach szukajmy wiedzy, która pomoże nam ochronić się przed hałasem, z różnych źródeł – zarówno zewnętrznych takich jak hałas drogowy, czy wewnętrznych takich jak głośna muzyka u sąsiada.

Źródła hałasu

Przebywając w domu, jesteśmy narażeni na kilka głównych źródeł hałasu. Są to dźwięki powietrzne i uderzeniowe, przenikające do wnętrz z innych pomieszczeń poprzez przegrody wewnętrzne (ściany, stropy), hałas dobiegający spoza budynku oraz ten pochodzący od instalacji i urządzeń stanowiących jego wyposażenie techniczne.

Zadaniem architekta jest takie zaplanowanie pomieszczeń oraz zaproponowanie rozwiązań projektowych, które zminimalizują ryzyko narażenia nas na nadmierny hałas pochodzący od różnorakich źródeł. Aby sprawdzić, czy zadanie to zostało wykonane właściwie, warto podeprzeć się liczbami.

Do oceny właściwości akustycznych stropów, podłóg i ścian służą specjalne wzory i wskaźniki – wyjaśnia Paweł Polak, ze Stowarzyszenia "Komfort Ciszy". – Na przykład, w odniesieniu do izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami w budynku mieszkalnym wskaźnikiem adekwatnym do oceny jest wskaźnik R’A1. Wartość ta zmienia się w zależności od zastosowanego materiału. Inna będzie dla ściany wykonanej w technologii suchej zabudowy, a inna np. dla ścian z pustaków ceramicznych, ale ogólna zasada jest taka, że im większe R’A1, tym przegroda lepiej tłumi hałas – dodaje ekspert.

Dla przykładu – w budynkach wielorodzinnych wskaźnik izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany między mieszkaniami – zgodnie z zaleceniami – powinien wynosić od 51 dB, natomiast wskaźnik izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych dla stropów L’n,W = 55 dB. Ważnych danych dostarczy nam również przegląd zastosowanych w projekcie okien.

Dla lepszej izolacyjności akustycznej warto stosować takie rozwiązania, które są w stanie skutecznie wytłumić hałas pochodzący z zewnątrz (ruch uliczny, kolejowy, lotniczy), zapewniając ciszę i spokój domownikom.

Komfort ciszy

Przepisów, norm i zaleceń dotyczących akustyki jest sporo. Czasem gubią się w nich sami projektanci, w związku z tym – aby decyzję o zakupie nowego domu lub mieszkania podjąć jak najbardziej świadomie – już na etapie wyboru warto szukać pomocy u ekspertów. Od zastosowanych rozwiązań będzie zależał komfort użytkowania nowego domu.

Dlatego, aby mieć pewność, że mieszkanie spełnia określone standardy akustyczne, z prośbą o pomoc w ich weryfikacji można zwrócić się do organizacji, które mogą zapewnić kontakt z wysokiej klasy specjalistami w tym zakresie.

Jedną z nich jest Stowarzyszenie na Rzecz Lepszej Akustyki w Budynkach „Komfort Ciszy”, powołane, aby głośno mówić o problemach związanych z akustyką budynków – informować o najnowszych zaleceniach, edukować oraz swoją działalnością przyczyniać się do poprawy sytuacji. Stowarzyszenie pozostaje otwarte na zapytania od osób prywatnych zmierzające do ustalenia, czy oddany do użytku budynek, np. jego przegrody zewnętrzne, wewnętrzne czy stropy spełniają określone normy akustyczne lub co należy zrobić, aby poprawić komfort akustyczny w budynku.

W skład stowarzyszenia wchodzą osoby związane z budownictwem, ale organizacja współpracuje również ze specjalistami z innych branż – akustykiem oraz prawnikiem – którzy dzielą się swoją wiedzą z osobami szukającymi sposobu na poprawę warunków akustycznych w swoim domu, a także miejscu pracy. 

Komentarze

Zaloguj się

Zobacz także