Dach zielony. Dlaczego warto? Rodzaje, zalety, inspiracje

Dach zielony. Dlaczego warto? Rodzaje, zalety, inspiracje

Autor: Ewa Kozioł
24 marz 2022 11:31

Czym jest zielony dach? Jakie są rodzaje zielonych dachów? Jakie są zalety zielonego dachu? Jak go wykonać? Gdzie mają zastosowanie dachy zielone? Radzi i podpowiada Alicja Cebulak z firmy Calla Group.

Najprościej rzecz ujmując dach zielony to rodzaj dachu, na którym możemy uprawiać roślinność. Kluczem do zrozumienia czym jest dach zielony jest woda. To sposób jej zagospodarowania na dachu decyduje o tym, czy w wierzchniej warstwie możemy uprawiać rośliny. Poprawnie zaprojektowany i wykonany dach zielony spowalnia spływ wody opadowej poprzez przepuszczenie jej przez wszystkie swoje warstwy i stopniowe uwalnianie do spustów dachowych. W całym tym procesie pobieranie wody przez rośliny staje się możliwe, ponieważ woda na dachu po prostu jest. Zupełnie odwrotnie niż przy klasycznym dachu, skąd woda odprowadzana zostaje natychmiast, jeszcze w trakcie opadów.

Dach zielony jest rozwiązaniem systemowym, warstwowym. To, co widzimy, to tylko ostatnia warstwa ze wszystkich, które należy zastosować, aby system działał poprawnie. Układ tych warstw zostaje każdorazowo dobierany do konkretnego obiektu. Niemniej jednak poza warstwą zieleni i substratu (odpowiednika ziemi), konieczna jest warstwa filtracyjna, drenująca oraz warstwa hydroizolacji. Stosuje się również warstwy rozdzielcze pomiędzy drenażem a hydroizolacją, warstwy ochronne nad hydroizolacją, których korzenie roślin nie są w stanie sforsować, oczywiście warstwy termoizolacji, paroizolacji oraz powłoki gruntujące na podłoże betonowe systemu. Być może wydaje się to skomplikowane, ale tutaj producenci systemów każdorazowo, zapewniają wsparcie zarówno projektowe jak i wykonawcze, a systemy te w gruncie rzeczy są przystępne. Dla ułatwienia producenci oferują także dla mniejszych obiektów gotowe elementy modułowe, niejednokrotnie z już nasadzoną roślinnością, które po prostu mocuje się na dachu.

Rodzaje dachów zielonych

Podstawowy podział obejmuje zazielenienie ekstensywne i intensywne na dachu zielonym, w skrócie dach ekstensywny i intensywny. Te pierwsze posiadają niewielką warstwę (niedużej miąższości) ubogiego substratu dostosowanego do roślinności ekstensywnej. Zaliczamy do niej mało wymagające rozchodniki, czasem mszaki lub małe rośliny zielne. Dach zielony intensywny to z kolei dach z taką warstwą substratu, która pozwala na wzrost i rozwój krzewów oraz innych bardziej wymagających roślin, jak na przykład drzew. Charakterystyczne, a niekoniecznie oczywiste jest to, iż trawnik da się założyć tylko na dachu intensywnym.

Dach zielony można mieć na dachu płaskim lub dachu z połaciami pochylonymi. Producenci proponują różne rozwiązania, które wybiera się w zależności od tego, jak skonstruowany jest dach.

Zalety dachu zielonego

W zasadzie zastosowanie dachu zielonego to same korzyści. Patrząc na przestrzenie miejskie globalnie, nie znajdziemy lepszego kompromisu pomiędzy urbanizacją miast a odzyskiwaniem przestrzeni, którą można potem zagospodarować zielenią. Dachy kojarzą nam się z czymś mocno niedostępnym, ale wcale nie musi tak być w przypadku dachów zielonych. Ich użycie pozwala na wybudowanie podziemnych obiektów z całą infrastrukturą, podczas gdy na powierzchni może znajdować się pięknie zagospodarowany park publiczny.

Do podstawowych zalet dachów zielonych należą:
– spowolnienie spływu powierzchniowego wód opadowych, o szczególnym znaczeniu przy ulewnych deszczach w mieście,
– zmniejszenie zjawiska miejskiej wyspy ciepła,
– zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej,
– zwiększenie bioróżnorodności w miastach,
– udostępnienie dachu faunie miejskiej, w szczególności skrzydlatej,
– dodatkowa powierzchnia ogrodowa, szczególnie w centrach miast, gdzie często nie ma już miejsca,
– niewątpliwie funkcja estetyczna,
– dobra izolacyjność ogniowa,
– zwiększenie termoizolacyjności dachu poprzez zmniejszenie dobowej amplitudy temperatur.

Tym, co należy wziąć pod uwagę, są koszty, które początkowo mogą wydać się wysokie. Producenci twierdzą jednak, że rozpatrując dach zielony w porównaniu z dachami klasycznymi pod kątem kosztów w dłuższym, kilkudziesięcioletnim czasie, przewagę mają te pierwsze.

Wykonanie dachu zielonego

Dach zielony należy przede wszystkim zaprojektować. Jest to proces wielobranżowy, który powinien zostać uwzględniony, najlepiej na samym początku procesu projektowego całego obiektu. Projektant może wtedy przewidzieć miejsce i dostęp do dachu, konstruktor uwzględnić właściwe obciążenie, architekt krajobrazu zaprojektować nasadzenia lub wręcz ogród, a projektant systemu uwzględnić wszystkie wytyczne w swojej części dokumentacji.

W praktyce najlepiej zastanowić się od razu, czego oczekujemy od zielonego dachu i porozumieć się z architektem krajobrazu, który stworzy wytyczne pod określony rodzaj zieleni. Architekt po otrzymaniu takich wytycznych będzie mógł wskazać projektantom dachu, co należy uwzględnić np. odpowiednią lokalizację spustów dachowych, obciążenie itp.

Oczywiście da się też wykonać dach zielony na już istniejącym budynku. W takim przypadku jednak to, w jaki sposób zostanie zagospodarowany, będzie wynikało bezpośrednio z analizy warunków istniejących. Może się wtedy okazać, że nie będzie to piękny ogród z drzewami, a najlżejszy dach ekstensywny.

Prawidłowo przygotowany projekt to połowa sukcesu. Drugą połową jest precyzyjne wykonanie. Mamy tu do czynienia z wodą. A jak wiemy, ta drąży skałę. Wykonawca dachu zielonego musi więc wręcz pedantycznie podążać za wytycznymi wykonawczymi producentów systemu dachu zielonego. Nie ma mowy o zostawieniu pyłu, piasku, czy innych zabrudzeń pomiędzy warstwami systemu lub niedokładnym scaleniu hydroizolacji. A widok pracowników w specjalistycznym obuwiu na dachu nikogo nie powinien dziwić.

Brzmi skomplikowanie? Nie jest tak źle – wszystkie powyższe czynności są codziennością ludzi, którzy się tym zajmują, a inwestor w tym procesie powinien tylko być świadomy.

Zielony dach: gdzie?

Dachy zielone można zastosować wszędzie, gdzie nie ogranicza nas konstrukcja, a głównie nośność dachu. Dostępne obecnie technologie dają nam możliwość wykonania ich nie tylko na dużych budynkach, parkingach, ale także na małych obiektach jak wiaty, wiaty przystankowe, garaże. Często znajdują tam zastosowanie, wspominanie już, gotowe panele montowane modułowo.

Szczególne znaczenie proekologiczne ma zastosowanie dachów zielonych w miastach, gdzie powierzchnie zielone stale się kurczą, a użycie takiego rozwiązanie niejako zwraca nam to, co zabraliśmy np. pod budowę budynku, czy parkingu podziemnego. Dzięki zastosowaniu dachów zielonych w miastach możemy aktywnie wpłynąć na zmniejszenie gwałtownych wezbrań wód po ulewnych deszczach, i to zarówno w miejskich systemach kanalizacyjnych, jak i w rzekach, które obierają wody opadowe z miast. Stosując dach zielony ograniczamy straty w bioróżnorodności, spowodowane procesem budowania obiektu. Możemy również wpłynąć na rozwój bioróżnorodności, poprzez dostosowanie roślinności tak, aby wspierała miejską faunę.

Wyobraźcie sobie tylko gdyby każdy budynek, na który spoglądacie z wysokości, miał dach zagospodarowany zielenią – miasto wyglądałoby jak jeden wielki ogród z tej perspektywy!

Więcej na: www.calla.pl

Komentarze

Zaloguj się

Zobacz także