PARTNER PORTALU
Nowoczesne instalacje wodne i grzewcze "nierozerwalnym" elementem zrównoważonego budownictwa

Nowoczesne instalacje wodne i grzewcze "nierozerwalnym" elementem zrównoważonego budownictwa

Autor: Radosław Zieniewicz
06 lip 2019 12:00

Zrównoważone budownictwo wiąże się nie tylko z zastosowaniem technologii obniżających zużycie energii, ale też ograniczeniem oddziaływania na środowisko naturalne poprzez wykorzystanie surowców odnawialnych oraz wszelkich proekologicznych rozwiązań w procesie budowy. O tym, jaką rolę pełnią nowoczesne systemy do instalacji wodnych i grzewczych w zrównoważonych i ekologicznych budynkach mówi Wojciech Baryła, menadżer sprzedaży z firmy Nueva Terrain Polska, która będzie partnerem wydarzenia 4Buildings.

Jak oferowane systemy do instalacji wodnych i grzewczych wpisują się w trend zielonego i zrównoważonego budownictwa?

Nowoczesne systemy do instalacji wodnych i grzewczych, takie jak Terrain SDP wyróżniają te same, trzy najistotniejsze cechy, którymi charakteryzuje się budownictwo zrównoważone.

Ekwiwalent energii potrzebnej do wytworzenia polibutylenu (PB) w  porównaniu z  poszczególnych surowców do produkcji instalacji grzewczych i wodnych. Źródło: Nueva Terrain Polska
Ekwiwalent energii potrzebnej do wytworzenia polibutylenu (PB) w porównaniu z poszczególnych surowców do produkcji instalacji grzewczych i wodnych. Źródło: Nueva Terrain Polska

 

Po pierwsze stosowanie systemu Terrain SDP jest opłacalne. Po drugie nie powoduje wykluczeń społecznych, tak samo jak budownictwo zrównoważone. Po trzecie, wykorzystując go w możliwie najmniejszym stopniu oddziałujemy na środowisko. Żeby lepiej zobrazować oddziaływanie Terrain SDP na środowisko w jego cyklu życia, przytoczę rezultaty badań prowadzonych przez Politechnikę Berlińską.

Porównanie negatywnego wpływu produkcji poszczególnych surowców do produkcji instalacji grzewczych i wodnych na środowisko naturalne - emisja zanieczyszczeń do wody. Źródło: Nueva Terrain Polska
Porównanie negatywnego wpływu produkcji poszczególnych surowców do produkcji instalacji grzewczych i wodnych na środowisko naturalne - emisja zanieczyszczeń do wody. Źródło: Nueva Terrain Polska

Na potrzeby ich wykonania, celowo zaadaptowano 16 piętrowy budynek z instalacją centralnego ogrzewania pracującą pod ciśnieniem 4 bar. Rozważano 6 rożnych instalacji, każda wykonana z innego materiału miedzi, stali nierdzewnej, PEX, PP-R, PB, PVC-C. Wyniki badań jasno wskazują cechy zrównoważone sytemu TERRAIN SDP.

Porównanie negatywnego wpływu produkcji poszczególnych surowców do produkcji instalacji grzewczych i wodnych na środowisko naturalne - emisja zanieczyszczeń do atmosfery. Źródło: Nueva Terrain Polska
Porównanie negatywnego wpływu produkcji poszczególnych surowców do produkcji instalacji grzewczych i wodnych na środowisko naturalne - emisja zanieczyszczeń do atmosfery. Źródło: Nueva Terrain Polska

Grafiki obrazujące zagadnienie wykorzystania polibutylenu (PB), z którego wykonany jest system Terrain SDP jasno prezentują, że materiał ten nie tylko w najmniejszym stopniu oddziałuje negatywnie na środowisko, ale też wymaga o wiele mniejszych nakładów energii przy produkcji.

Porównanie negatywnego wpływu produkcji poszczególnych surowców do produkcji instalacji grzewczych i wodnych na środowisko naturalne - emisja zanieczyszczeń do ziemi. Źródło: Nueva Terrain Polska
Porównanie negatywnego wpływu produkcji poszczególnych surowców do produkcji instalacji grzewczych i wodnych na środowisko naturalne - emisja zanieczyszczeń do ziemi. Źródło: Nueva Terrain Polska

Czym wyróżniają się produkty z systemu Terrain SDP pod względem zastosowania innowacyjnych materiałów i technologii oraz sposobu montażu w porównaniu z ogólnie dostępnymi, konkurencyjnymi produktami?

System Terrain SDP jest bardzo łatwy i szybki w montażu. To przekłada się na niskie nakłady pracy oraz brak konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi. Ponadto, podczas wykonywania instalacji w systemie Terrain SDP istnieje znikome zagrożenie powstania błędu przy tworzeniu złącza. Ten fakt doceniają profesjonalni instalatorzy.

System wykazuje też znikome opory hydrauliczne. Cechuje go wysoka odporność na szereg czynników fizycznych i chemicznych. Niespotykana niezawodność jest potwierdzona gwarancją producenta, międzynarodową polisą (2 mln EUR na każe zdarzenie) oraz międzynarodowymi referencjami. Instalacje polibutylenowe uchodzą za najtrwalsze instalacje po 50-ciu latach użytkowania. Terrain SDP jest kompatybilny ze wszystkimi nowymi technologiami, a zalety jego szybkozłączy wykorzystywane są w budownictwie prefabrykowanym i modułowym.

O rozwoju nowoczesnych systemów instalacji wodnych i grzewczych w sektorze zrównoważonego budownictwa będą rozmawiali eksperci podczas nowego eventu Grupy PTWP - 4 Buildings (15-17 listopada 2019 r., Katowice)!

ZAREZERWUJ TERMIN NA 4BUILDINGS: 15-17 LISTOPADA 2019 r., MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE W KATOWICACH WWW.4BUILDINGS.PL

Komentarze

Zaloguj się

Zobacz także