Pompa ciepła: zrób przegląd przed zimą

Pompa ciepła: zrób przegląd przed zimą

Autor: Redakcja Dobrzemieszkaj.pl
03 wrz 2020 09:30

Pompy ciepła, podobnie jak każde inne urządzenia grzewcze, wymagają okresowej kontroli serwisowej. Jak zadbać o pompę ciepła przed zimą? Przeczytajcie.

W trakcie sezonu grzewczego powietrzna pompa ciepła pracuje od około 2000 do nawet ponad 3000 godzin. Jeżeli wykorzystywany jest również tryb chłodzenia latem, to wartość ta odpowiednio się zwiększa. Jak każde urządzenie mechaniczne, pompy ciepła do zachowania dobrego stanu technicznego wymagają okresowych kontroli serwisu. 

Przegląd serwisowy pompy ciepła typu powietrze-woda

Powietrzne pompy ciepła zarówno typu monoblok, jak i split składają się z dwóch głównych elementów – jednostki zewnętrznej oraz wewnętrznej. W pompach typu split (GeniaAir split) elementy układu chłodniczego rozdzielone są pomiędzy obiema jednostkami. Większość podzespołów znajduje się w jednostce zewnętrznej. Jednostka wewnętrzna zawiera skraplacz przekazujący ciepło bezpośrednio do instalacji grzewczej. W przypadku pompy ciepła typu monoblok (GeniaAir mono) cały układ chłodniczy znajduje się w jednostce zewnętrznej. W tej sytuacji często wykorzystuje się pośredni układ glikolowy pomiędzy pompą ciepła a budynkiem, aby zabezpieczyć urządzenie na przykład na wypadek długotrwałego zaniku zasilania z sieci.

W obu przypadkach pompy ciepła typu powietrze-woda są urządzeniami pracującymi w warunkach powietrza atmosferycznego o zmiennej temperaturze oraz wilgotności. W każdej godzinie pracy wentylator pompy ciepła tłoczy przez parownik nawet do kilku tysięcy metrów sześciennych powietrza. Urządzenia te projektowane są do zmiennych warunków pracy, lecz do zachowania pełnej sprawności wymagają okresowych przeglądów.

Wybór technologii powietrznej pompy ciepła wpływa na to, jakie czynności serwisowe należy wykonać. Najbardziej newralgicznym elementem wymagającym kontroli serwisu jest jednostka zewnętrzna. Czynności wchodzące w skład przeglądu powinny polegać na kontroli:

• stanu lamel parownika pod kątem zanieczyszczeń,
• wentylatora,
• naczynia przeponowego instalacji c.o.,
• zaworu bezpieczeństwa,
• ciśnienia w układzie c.o.,
• nastaw automatyki,
• filtrów w układzie c.o.

Ponadto w związku z ustawą F-gazową w przypadku pomp typu split o ilości czynnika chłodniczego powyżej 2,4 kg (takich jak GeniaAir split HA 10-5 i HA 12-5) wymagana jest coroczna kontrola szczelności połączeń pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną. Przeprowadza się ją za pomocą elektronicznego detektora nieszczelności oraz poprzez kontrolę parametrów pracy układu chłodniczego. Bez względu jednak na rodzaj pompy ciepła kontrolę szczelności układu chłodniczego uważa się za dobrą praktykę.

W przypadku pomp ciepła typu monoblok, w których instalacja wewnątrz budynku i pompa ciepła zostały rozdzielone układem glikolowym, konieczna jest również kontrola elementów hydraulicznych tego układu.

Komentarze

Zaloguj się

Zobacz także